Френски евродепутат: Без износ на оръжия, няма как да има европейска отбранителна индустрия

Натали Лоазо [Европейски парламент]

Новият отдел на Европейската комисия, посветен на отбранителната и космическата индустрия, дава тласък на проекта за общ отбранителен съюз. Председателят на подкомисията по отбрана на Европейския парламент Натали Лоазо говори пред EURACTIV за бъдещето на европейския отбранителен сектор.

Новото бюро за отбрана в Еврокомисията има за цел да спомогне за създаване на общ европейски военно-промишлен комплекс, фокусиран върху високотехнологичното оборудване, като дронове и изкуствен интелект. EURACTIV попита Натали Лоазо за очакванията й към новия мандат на парламента и за приоритетите на ЕС в отбранителната политика.

Лоазо коментира, че гражданите искат „Европа, която да е по-самостоятелна по отношение на търговията, индустрията, външната политика, сигурността и отбраната“.

„За изпълнението на тази цел е създаден и Европейският фонд за отбрана, който ще насърчава сътрудничеството между отделните компании и държавите-членки, но ще осигурява и европейско финансиране, което е от съществено значение. Ние ще наблюдаваме много внимателно този процес“, каза евродепутатът.

Предвижда се Европейският фонд за отбрана да разполага с бюджет 13 милиарда евро, който все още е под въпрос. Лоазо лобира в подкрепа на фонда.

„Трябва да укрепим индустриалната и технологичната база на отбранителната ни индустрия. Трябва да сме сигурни, че имаме европейски шампиони и че можем да разчитаме, че европейските компании ще ни предоставят необходимото оборудване“, подчерта тя.

„Създаването на фонда (за отбрана) е много повече от това, което правехме в миналото, но това, което правехме досега, беше равно на нула. Парите, отпуснати в бюджета за отбрана, са много малко. Трябва да бъдем сериозни, ако възнамеряваме да подкрепим европейската отбранителна индустрия. Трябва да можем да финансираме”, настоя Лоазо.

По време на преговорите около създаването на отбранителния фонд евродепутати и представители на неправителственият сектор изразиха опасения, че институцията може да има проблеми с липсата на контрол върху инвестициите, както и с липсата на общи правила за износ на оръжие в ЕС.

„Засега това (регулацията за износ на оръжие) е национална компетентност. Трябва да влезем в темата с пълното разбиране, че без износ на оръжие няма как да има европейска отбранителна индустрия. Трябва да сме наясно с това“, каза Лоазо.

Сега Германия налага ограничения върху износа на оръжие за страни извън ЕС и към държави, които не са членки на НАТО. Това от години всява разкол в сътрудничество между Германия и Франция и води до блокиране на консенсуса в ЕС. През лятото имаше опит за създаване на общи правила за износа на оръжие, но той претърпя неуспех.

Въпреки това Франция и Германия обявиха в началото на септември, че са близо до споразумение за премахване на препятствията пред износа на оръжие, което е произведено в съвместни програми. По-рано френските фирми призоваха за облекчаване на германските ограничения за износ.

„Това, което чувам, е доста окуражаващо. Мисля, че е постигнат голям напредък“, каза френският евродепутат.

Лоазо даде пример с програмата за създаване на нов европейски боен самолет, който да бъде създаден чрез френско-германско сътрудничество. Испания и други държави-членки също са изразили интерес да се присъединят към проекта.

Състезанието за космоса

В отговор на въпрос дали Европа се е събудила твърде късно към новите реалности в космоса, френският евродепутат подчерта, че „имаме европейска космическа индустрия, с която трябва да се гордеем“. Лоазо обаче допълни, че „в природата всичко се променя бързо и Европа трябва да се адаптира”.

Като добър пример тя даде проекта за създаването европейската глобална сателитна навигационна система „Галилео“.

„Спомнете си годините на критика и скептицизъм към този проект, но сега тук и „Галилео“ е предимство“, каза тя.

Лоазо подчерта, че докато държави като САЩ, Китай и Франция са създали свои собствени космически стратегии, Европа трябва да е наясно със своите активи.

„Трябва да вървим напред с GovSatcom, космическото наблюдение и проследяване, защото не трябва да разчитаме на другите, за да знаем какво се случва в космоса“, каза тя.

GovSatcom е инициатива на 16 европейски държави за осигуряване на надеждни сателитна комуникационна мрежа, които може да работи едновременно за военни и комерсиални цели.