Що е “сандбокс” и защо това е добра новина за България

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV.COM Ltd.

[Снимка: Shutterstock]

Създаването на сандбокс – безопасна среда, в която финтех компаниите могат да тестват продуктите си – е голяма новина за България и цялата технологична общност в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), пишат Едуард Цветанов и Филип Генов.

Едуард Цветанов и Филип Генов са професионалисти от финтех индустрията с дългогодишен световен опит в секторите на финансите и технологиите. И двамата са част от Sophia Lab, която е независим научно-изследователски форум с нестопанска цел. Sophia Lab е сред водещите платформи в ЦИЕ за проекти за дигитализация, растеж и развитие с акцент върху анализа и въздействието.

На 27 февруари министърът на финансите Владислав Горанов обяви намерението на министерството да работи с регулаторите институции в страната, за да се изгради т.н. регулаторен сандбокс (от англ. „RegTech Sandbox“) в София.

Сандбоксът сам по себе си е сигурна среда, в която финтех компаниите могат да тестват своите продукти, докато регулаторните органи (като БНБ и Комисията за финансов надзор) могат да наблюдават този процес.

Каква е ползата от изграждането на подобен сандбокс?

Ползите от взаимното сътрудничество между компаниите и регулаторите определено има. Компаниите могат да видят как биха функционирали услуги им в реална среда. Регулаторите на свой ред са в състояние да разберат по-добре новите бизнес модели и по този начин да създадат регулации, които да поощряват технологичния прогрес, а не да го ограничат.

Създаването на подобен сандбокс е голяма новина за страната и за цялата технологична общност в Централна и Източна Европа, тъй като ИТ секторът тук процъфтява. Десетки глобални технологични гиганти често насочват погледа си към по-евтиния пазар на труда, който има отлични таланти в технологичната сфера.

Защо в България?

ИТ секторът в страната расте с невиждани темпове. През декември 2019 г. “Financial Times“, който също разполага с технологичен център в София, съобщава в статията Bulgaria attracts record tech investment, че секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България е постигнал ръст от 45% на годишна база през 2018 г. Това бележи рекорд на продажбите от 3,2 млрд. долара, по данни на International Data Corporation.

Базирани в България компании като F27, Evrotrust, Software Group, ScaleFocus и Motion Software създават и изнасят услуги от световна класа. Техният продуктов фокус е върху дигитализационни процеси, факторинг и supply chain системи, SAP решения, както и изграждане на високоефективни екипи.

Износът е едната страна на монетата. България може и да е регионален лидер в експорта на финтех услуги, но страната все пак изостава по отношение на дигитална адаптация на местно ниво. Според данни от Digital Economy and Society Index 2019 България е на последно място в Европейския съюз по дигитално представяне.

На практика това означава, че страната произвежда и експортира съвременни дигитални продукти, но въпреки това се затруднява в адаптирането на посочените решения в полза на месните жители.

Едно осъществимо решение би могъл да бъде именно регулаторният сандбокс. Чрез участието си в него регулаторните институции ще могат да пресеят регулациите, които ще позволят на финтех услугите в страната да се развиват успешно.

Под патронажа на Министерството на финансите на България, БНБ и финансовият надзор ще работят съвместно с представители на бизнеса, изтъкнати професионалисти и учени във финансово-технологичната сфера, за да дадат тласък на сектора на иновациите у нас.

Очаква се сандбоксът да приеме класическа структура, съставена от няколко работни групи, където експертите могат да дадат своя принос. Работните групи ще имат постоянни членове, докато секретариатът на сандбокса предвижда възможността да се включат експерти от по-широката европейска общност. В това число и експерти на Европейската комисия при необходимост.

Какво да очакваме?

Сандбоксовете са отражение на настоящата индустриална революция. Ключов аспект от значимостта на революцията е нейната окончателност. Това е степента, в която смятаме, че трансформацията е добра за обществото, следователно е необходима.

Със завидна сигурност може да се каже, че дигитализацията вече е тук. Като идея сандбоксът е нещо ново и тепърва ще се измерва ефективността му, тъй като регулаторните промени изискват повече време за адекватна оценка.

Независимо от това, сандбоксът играе жизненоважна роля в силно регулирания свят на финансите, тъй като чрез него глобални финтех компании могат да тестват продуктите си на непознати пазари.

Откритият диалог между регулаторите и бизнеса винаги е положителен процес. Историята на трансформациите ни е научила, че идеите са индивидуални, но напредъкът остава обществен. Сандбоксът е място, където добрите идеи срещат общността си.

Подобно на повечето неща в живота, обаче, не бива да забравяме, че иновациите са процес, а не състояние. Сандбоксът в София е забележителна стъпка по пътя на този процес.