Не можем да вярваме на Фейсбук, че сам ще регулира политическата реклама

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

[TY Lim/Shutterstock]

Проучването ни показва, че не можем да се доверим на големите онлайн платформи да свършат добра работа във връзка с регулирането на политическите реклами онлайн. Вместо това трябва да гарантираме, че реформите са достатъчно добри, за да държат дигиталните платформи отговорни, пишат Виктор льо Поша и Лора Еделсън.

Виктор Льо Поша е компютърен учен от Льовенския католически университет. Лора Еделсън е изследовател от Киберсигурност за демокрация в Нюйоркския университет.

В цяла Европа гражданите се подготвят да гласуват на избори през 2022 г. и след това. Това означава, че техните нюсфийдове във Фейсбук отново ще бъдат изпълнени с политически реклами, призоваващи за подкрепа на този или онзи политик, или реклами, които се стремят да повлияят на мнението им по каквито и да е големи и малки въпроси.

Досега на големите онлайн платформи беше поверено самостоятелно да регулират онлайн политическите реклами и те обещаха да осигурят на обществеността пълна прозрачност за това кой плаща за тези политически реклами. Но нашето изследване показва, че не можем да се доверим на тези платформи да вършат добра работа.

Проведохме цялостен глобален одит на прилагането на правилата на Фейсбук за политическа реклама, като анализирахме колко добре социалната мрежа успява да идентифицира реклами в платформата, които са политически, но чиито рекламодатели не ги декларират като такива.

Открихме, че от тези недекларирани реклами, които Фейсбук или ние сметнахме за политически, компанията е класифицирала погрешно 83% . В някои случаи фейсбук е пропуснал реклами, които е трябвало да бъдат маркирани като политически, а в други случаи рекламите са етикетирани като политически, а не са били.

Представянето на Фейсбук е особено лошо извън Съединените щати. Платформата има най-лошо представяне в Малайзия, където е пропуснала цели 45% от рекламите от политически рекламодатели.

В Северна Македония, Аржентина, Турция, но също и Португалия, Франция и Сърбия, Фейсбук пропуска една от четири реклами от страници, спонсорирани от кандидати, партии или други изрично споменати политически организации.

Това, което е особено разочароващо в това лошо представяне, е фактът, че в много случаи смятаме, че политиките на Фейсбук относно идентифицирането на реклами са много добри. В повечето страни, в които оперира, Фейсбук изисква политическата реклама да бъде показвана като такава на потребителите и да бъде прозрачна чрез своята т. нар. рекламна библиотека.

Тези правила обаче имат смисъл само ако се прилагат, което Фейсбук очевидно не желае да направи.

Въпреки че нямаме конкретни познания за механизмите за прилагане на политиките на Фейсбук, нашите открития показват липса на инвестиции от страна на социалната мрежа в развитието на техническия капацитет за прилагане на политиките й в множество езици и култури в Европа и света.

Изтеклите документи за Фейсбук наскоро разкриха, че само 13% от бюджета на компанията за правоприлагане се изразходва за проследяване на вредна дезинформация извън Съединените щати, така че може би тази липса на инвестиции не е изненадваща.

Това лошо представяне причинява реална вреда на обществото. Когато Фейсбук не маркира правилно политическите реклами, това създава непропорционален риск за по-малките общности. Първо, обществеността заслужава да знае кой се опитва да повлияе на техния глас и как се опитва да направи това.

Липсата на отчетност оставя вратата отворена за безскрупулните рекламодатели, които се възползват от слабостите в прилагането на политиките на компанията. Това може да доведе до разпространение на вредно съдържание като дезинформация или манипулативни реклами, докато рекламодателите могат да скрият истинската си самоличност.

Второ, ако Фейсбук не може да наложи добре собствените си политики, мерки, които имат за цел да защитят гражданите – като например забрана на политически реклами за определен период от време, както компанията се опита да направи по време на изборите в САЩ през 2020 г., или предоставяне на възможността потребителите да изключат политическите реклама в техните нюсфийдове – те губят предвидения ефект. И когато Фейсбук неправилно премахва рекламите понеже политически, когато не са, рекламодателите не могат да достигнат до своите клиенти.

Поради тези причини ние приветстваме инициативите, които европейските законодатели предприемат, за да наложат по-добро прилагане на политиката и прозрачност за цялата реклама във Фейсбук и други дигитални платформи. Разбира се, прозрачността сама по себе си няма да реши проблема с вредното съдържание онлайн.

Платформите трябва да инвестират в проактивно откриване и премахване на вредно съдържание, включително скрита политическа реклама, вместо да разчитат само на потребителите си. Но по-голямата прозрачност ще позволи на независимите изследователи да поемат част от този товар, така че платформите да не трябва да решават всички тези проблеми сами.

За да се постигне това, достъпът до данни трябва да бъде гарантиран не само за академичните среди, но и за организациите на гражданското общество, журналистите и широката общественост. Разширяването на обхвата на това кой има достъп до данните е най-добрият начин, който знаем, за да гарантираме, че всички съответни заинтересовани страни могат да проверяват платформите.

В друг документ, ние предлагаме стандарт за това какво съдържание трябва да стане прозрачно и кои рекламни платформи трябва да го спазват. Недостатъците, които открихме при прилагането на рекламната политика на Фейсбук, са именно причината широкият достъп до данни да бъде задължителен, тъй като само това ще позволи истински обществен контрол.

Вече изискваме по-голяма прозрачност в области, където има силен обществен интерес, като безопасност на храните или защита на личните данни. Като се има предвид огромната роля на дигиталните платформи за усилване на политическите послания – и потенциала за злоупотреби, които могат да бъдат вредни за демокрацията – залогът не може да бъде по-висок. Време е да се изисква универсална прозрачност на дигиталните реклами.