Ако ЕС не подкрепи туризма, 22 млн. души ще останат без работа

[© European Union 2019 - Source : EP]

Членовете на работната група по туризъм в Европарламента настояха, че секторът се нуждае от координация на ниво ЕС и значителна подкрепа, за да да оцелее след пандемията.

Евродепутатите се срещнаха в сряда с представители на бранша, за да направят равносметка на тежката ситуация, пред която е изправен секторът. Както и да потърсят начин за преодоляване на тази безпрецедентна криза.

Представителите на бранша са разочаровани от ЕС и твърдят, че не е направил особено много, за да им помогне.

“Изминаха повече от шест месеца от началото на  извънредната ситуация, но все още няма общи критерии на ниво ЕС за това как да се справим и да живеем с тази пандемия. Няма универсални хигиенни и здравни протоколи, няма общи правила за тестване или как да се оценяват рискове при спазване на принципа на свободно движение“, признаха евродепутатите от работната група по туризма след срещата.

Дори когато пътуванията са разрешени, широкият набор от правила ги правят изключително трудни. Хората са объркани и нямат гаранции, че планираните им пътувания ще се реализират или пък, че няма да ги поставят под 14-дневна карантина.

Туристическият сектор, в който работят 22 милиона души в Европа, е на ръба на колапса. Това е огромна заплаха, защото туризмът представлява от 4,3% до 25% от БВП в различните страни-членки. А грозната прогноза е, стотици хиляди малки и средни предприятия няма да оцелеят до края на тази година.

Все още не е ясно кой инструмент за управление на кризи може да използва туристическият сектор. Засега браншът може да се възползва от  “Европейският инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE)“.

“Ние настояваме за спешни и конкретни действия от страна на Европейската комисия и държавите-членки. Необходим е добре дефиниран механизъм за управление на кризи, защото секторът се бори за оцеляване“, заявяват евродепутатите.

Представители от бранша обявиха, че настояват спешно за пряка финансова подкрепа и последователни и прозрачни критерии за оценка на рисковете в целия ЕС. Друго изискване е  координация за  ограниченията за пътуване.

Крайно време е евроинституциите да представят стратегия за устойчив туризъм и специален план за сектора в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Сумата от 300 милиона евро за прилагане на обща визия за устойчив туризъм през следващите седем години не би натоварила бюджета. От съществено значение е да се гарантира, че този икономически сектор ще има шанса да се изправи на крака след месеци на стагнация.

“Имаме нужда от лидерство на ЕС. Въпрос на политическа воля е и е време да вземем смели решения. “, казват още евродепутатите.