Бизнесът: Държавата използва злокобни практики за сплашване и рекет

Untitled [АИКБ]

През държавната машина се рекетира, за да се отнемат бизнеси. Институциите, които охраняват закона, се използват за сплашване, за да бъде осигурено политическо послушание. Това са новите „злокобни практики“, които отдалечават България от другите страни в преход в ЕС, алармира в остра позиция Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).

В работодателската организация АИКБ членуват над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, в които работят близо 500 000 души.

Според организацията недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки създават усещането, че те са лобистко-партизирани и се използват политически за захранване на поредица от „обръчи“. Като пречка за правенето на бизнес се посочва повсеместната всекидневна корупция; отчайващо закъснялото електронно управление; образуването на цените на енергоносителите по непазарен, лобистки, национално-предателски начин; лошото качество на законите и избирателното им приложение.

„Расте  усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Повод за това дават не само известните от медиите случаи, в т. ч. „Хиполенд“, а и законопроекти като този за заграбване на „спящите акции“ и чрез тях – заграбване на „будните предприятия“, или нововъведенията в Наредба Н-18, чрез които определени лица биха получили достъп в реално време (чрез информационните системи на предприятията) до ноу-хау, всички технологични и търговски тайни на частни предприятия, без никаква полза за фиска, съпроводено с огромни ненужни разходи за бизнеса, и поставяйки с непрецизни дефиниции всички в ситуация „винаги виновен“ и т.н., и т.н.“, пише в позицията на бизнеса.

АИКБ напомня, че липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, с лошото регулиране и корупцията водят до ниско равнище на инвестициите и оттам – до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и изоставане спрямо другите бивши соцстрани. И в материален, и в духовен план.

„Истината трябва да се каже на висок глас – при такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска страната така, както направи и значима част от населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но законността е гарантирана. Така България отново губи – и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще“, пише в позицията.

Според организацията каквато и да било намеса в бизнеса от страна на държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за политически избор и политическо действие на собственици или служители е престъпление, което следва да се разследва и наказва.