Брюксел дава България на съд заради Търговския регистър

Служебното правителство махна шефката на Търговския регистър точно заради забавянето. [Надежда Чипева/"Дневник"]

Европейската комисия реши ще предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че все още не е свързала своя национален търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS). Това обяви Комисията в четвъртък, 15 юли.

Крайният срок за България беше 8 юни 2017 г. Повече от 4 години след изтичането на този срок и въпреки многократните призиви от страна на ЕК България все още не е свързана със системата. В резултат на това нито една от функциите на BRIS не е налична по отношение на българските дружества, обяснява ЕК.

И допълва, че несвързването с BRIS затруднява получаването на съответната информация за българските дружества за гражданите, дружествата и специалистите от ЕС. Освен това без BRIS търговските регистри не могат да си сътрудничат при презгранични сливания, в които участват български дружества, или при процедури, свързани с презгранични клонове на български дружества.

За фирмите, които все по-често извършват трансгранична дейност, е от съществено значение да имат лесен достъп до информация за дружествата в различните държави членки.

BRIS улеснява достъпа на обществеността до информация за дружествата от ЕС и гарантира, че всички търговски регистри в ЕС могат да обменят информация помежду си по електронен път, по безопасен и сигурен начин, във връзка с презгранични сливания и чуждестранни клонове. В дългосрочен план целта е да се повиши доверието в единния пазар чрез повишаване на прозрачността и предоставяне на актуална информация, като същевременно се намали ненужната тежест за дружествата.

Несвързването на системите беше обявено преди месец и за един от мотивите за освобождаването на директора на Агенцията по вписвания Габриела Козарева от служебното министерство.

През юни 2021 г. служебният правосъден министър Янаки Стоилов е информирал комисаря по правосъдие Дидие Рейндерс за предприеманите действия за преодоляване на натрупаното от 2017 г. насам закъснение, обяви министерството в четвъртък, след като ЕК разпространи съобщението за старта на делото.

Вече е сключен и се изпълнява договор за осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни между информационната система на търговския регистър и Европейската централна платформа и предоставяне на информация за действителни собственици, уверява МП. Софтуерът ще бъде готов до края на годината. Очаква се през януари 2022 г. да бъдат проведени задължителните интеграционни тестове за свързване на българския регистър с европейските регистри. “При успешно завършване на тези дейности, това ще бъде изтъкнато като основание за прекратяване на процедурата”, изтъква МП.