Брюксел ще изхвърли от пазара компаниите, които се крият зад етикета био и еко

Еврокомисията ще даде на клиентите повече информация за избор на устойчиви продукти [chat_44 / Flickr]

Европейската комисия е намерила начин да се справи с порочното явление  продукти да се представят за природосъобразни, т.нар. “зелен блясък”.

При него компаниите – обикновено големи корпорации – се опитват да скрият или прикрият своите не толкова изрядни екологични вериги на производство с грандиозен, публичен жест към зелени каузи. Много от тях  използват думи като “зелен“, “устойчив“, “екологичен“ или “веган“ в кампаниите си просто като маркетингова стратегия, без задълбочени познания какво всъщност стои зад тях.

Избягването на тази модерна тенденция и предоставянето на повече информация на клиентите за устойчивостта на продуктите, които купуват, е ключова част от новия дневен ред на Еврокомисията.

Програмата ще подкрепи Зелената сделка и плана за действие за кръговата икономика, чиято цел е да намали наполовина битовите отпадъци до 2030 г., като даде възможност на потребителите да харчат повече пари за зелени продукти.

Новите изискване, което налага зелената политика, ще доведе до нови правила за защита на потребителите до 2025 г. То засяга пет области, включително екологични аспекти и цифровизация, за да помогне на потребителите да поемат активна роля в прехода към устойчива икономика.

Програмата се фокусира върху пет области: зелен преход, цифрова трансформация, ефективно прилагане на правата на потребителите, уязвими групи и международно сътрудничество.

Проучване, проведено в 11 държави по-рано тази година, установи, че потребителите в общността са готови например да променят хранителните си навици, но ги спира липсата на информация, високите цени и ограничена наличност на устойчива храна.

“Европейските потребители са в основата на глобалната промяна. Техните действия могат да доведат до значителна трансформация в културата на потребление. Те обаче трябва да бъдат оправомощени да правят устойчив избор и да бъдат уверени, че правата им ще бъдат защитени при всякакви обстоятелства”, коментира Дидие Рейндерс, еврокомисар по правосъдието.

През 2021 г. Комисията ще представи предложение за предоставяне на по-детайлна информация на потребителите за устойчивостта на продуктите, за да се избегне заблудата с “био” и “еко” етикетите и да се популяризират кръгови продукти. Планът също така ще се стреми да насърчи  намеренията от компаниите, които предлагат наистина устойчиво потребление.

“Искаме да дадем възможност на потребителите да участват в зеления и цифров преход. В същото време трябва да гарантираме, че нашите правила за защита на правата им остават в крак с днешната цифрова реалност – особено чрез енергично потребление и повишена отговорност на онлайн платформите“, уточни зам.-председателката на Комисията Вера Йоурова.

Комисията също така възнамерява да се справи със сивите модели и скритата реклама онлайн, които нарушават правото на потребителите да правят информиран избор.

“Потребителите са изправени пред огромни промени, които се налагат заради дигитализацията на нашите общества и последиците от изменението на климата“, каза Моник Гойенс, генерален директор на Европейската организация на потребителите.

Според нея е  необходима спешна програма за потребителите в ЕС, особено предвид зеления преход и слабостите, които станаха очевидни заради пандемията, за защитата на клиентите. Проблемът е, че все повече потребители стават жертви на онлайн измами по време на здравната криза.

“Точно когато втората вълна на COVID-19 удари силно общността, потребителите се нуждаят от уверение, че ЕС и националните правителства подобряват защитата, на която хората могат да разчитат. Потребителската програма е правилната пътна карта, за да се случи това “, каза Гойенс.

“Липсата на правоприлагане е ахилесовата пета на ЕС. Един от начините да подобрим това би бил националните власти да работят по-добре заедно с потребителските групи “, допълни директорката на Европейската организация на потребителите.