Българите са тотално разделени за руската инвазия в Украйна

Европейците изпитват симпатия към Украйна и украинския народ. Около девет на десет отговорили положително на този въпрос. [Пиксабей]

Българите са тотално разделени за руската инвазия в Украйна. 46% от тях смятат, че руските власти са отговорни за войната, а точно 46% са на противното мнение. Останалите 8 на сто не знаят. Това показват данни от проучване на Евробарометър за войната в Украйна и европейския отговор.

В България и Кипър от целия ЕС има най-малък дял на хората, които смятат, че Русия е виновна. Това са и единствените държави с под 50% дял на хората, смятащи, че руските власти са виновни. На другия полюс са Полша, Нидерландия, Финландия.

Като цяло за ЕС преобладаващото мнозинство – 52% смятат руските власти за отговорни за войната в Украйна, други 26% са склонни да се съгласят с това твърдение. 10% са склонни да не се съгласят, 7% са напълно несъгласни, а 5 на сто не знаят.

Проучването е проведено сред над 26 000 души в целия ЕС.

Въпреки че повечето хора смятат Русия за отговорна за настоящата ситуация, огромно мнозинство (81%) смятат, че трябва да се прави разлика между руското ръководство и руснаците. На противоположното мнение са 14%. Делът на тези, които смятат, че трябва да се прави разлика между властите и руснаците, е най-малък в трите балтийски държави и най-голям в Малта и Португалия.

Европейците изпитват симпатия към Украйна и украинския народ. Около девет на десет отговорили положително на този въпрос. Според проучването в България (72%) и Унгария (77%) са на дъното по изпитващи симпатии.

Седем на всеки десет питани пък виждат Украйна като част от Европа.

Около осем на всеки десет са съгласни, че откакто започна войната, ЕС показа солидарност с Украйна. 16% не са съгласни. 62% смятат, че ЕС е единен в отговора си на войната. На обратното мнение са 30% от хората.

58% смятат, че ЕС е реагирал бързо на войната в Украйна. Около една трета не са съгласни с твърдението, че отговорът на ЕС е бил бърз.

Три четвърти от респондентите също са напълно съгласни или са склонни да се съглася, че войната в Украйна показва необходимостта от по-голямо военно сътрудничество в рамките на ЕС.

80% от европейците одобряват икономическите санкции срещу Русия. Подобен е делът на тези, които одобряват санкции срещу руските олигарси. Две трети одобряват забрана на държавните руски медии да излъчват в ЕС. В две държави под половината одобряват икономическите санкции срещу Русия: България (44%) и Кипър (48%). В другия край на класацията с 91%-93% са Финландия, Полша и Португалия. Сходна е картината и при подкрепата на санкциите срещу олигарсите.

Преобладаващото мнозинство (93%) одобрява предоставянето на хуманитарна подкрепа на хората, засегнати от войната. Малко по-малък е делът на хората (88%), които одобряват бежанците да бъдат подслонени в ЕС. Като одобрението за това хората, бягащи от войната да бъдат подслонени в ЕС, е най-малко – 75%, в България и 77% в Чехия и Словакия. Стойностите му стигат 95% в Хърватия, Финландия и Малта и 96% в Португалия.

Осем от десет одобряват финансова подкрепа за Украйна. Около две трети от анкетираните са съгласни с финансирането на закупуване и доставка на военно оборудване за Украйна. По този показател обаче са наблюдават големи разлики между държавите-членки. Докато повече от осем от десет одобряват от тази мярка във Финландия (90%), Естония (87%), Полша (86%), Литва (84%) и Португалия (83%), това се отнася за 30%-31% от анкетираните България и Кипър.