България е забавила програмата си за чист въздух

Еврокомисерят по околна среда Виргиниюс Синкявичюс [ЕК]

България е представила в Брюксел национална програма за контрол върху замърсяването на въздуха “далеч след крайния срок”. Това е станало през септември м.г., става ясно от отговор на комисаря по околна среда Виргиниюс Синкявичюс на въпрос на евродепутата Илхан Кючюк (ДПС/“Обнови Европа“), свързан с качеството на въздуха в страната.

В момента Комисията анализира мерките, представени в плана, пише още Синкявичюс.

“Запозната ли е ЕК с проблема с качеството на въздуха в България и какви мерки ще предприеме срещу невъзможността на българските власти да решат проблема?”, пита Кючюк.

Синкявичюс му отговаря, че Комисията е наясно с положението с качеството на въздуха в България. По последни данни пределно допустимите стойности на праховите частици (ПЧ10 и ПЧ2,5) са превишени в част от страната. На едно място има и замърсяване със серен диоксид, пише още комисарят, вероятно визирайки Перник. В началото на годината градът, който е в тежък воден режим, беше обгазен и с отровния серен диоксид.

През ноември 2018 г. Комисията изпрати на България официалното уведомително писмо заради неизпълнение на решението на Съда на ЕС във връзка с превишаването на допустимите стойности на ПЧ10.

“Комисията продължава да следи развитието на усилията да се гарантира прилагането на предвидените мерки”, уверява Синкявичюс. Той напомня още, че през октомври 2019 г. ЕК заведе дело срещу България заради превишаването на пределно допустимите стойности на серен диоксид.

Комисарят пише до Кючюк, че Брюксел “подкрепя усилията за подобряване на качеството на въздуха в България чрез европейските структурни и инвестиционни фондове и програма на ЕС за околната среда и действията по климата (LIFE)”.

Тъй като Кючюк се интересува и “какви по-решителни мерки ще предприеме ЕК спрямо редица европейски държави относно контрола на изпълнението на заложените приоритети по отношение на климата и постигане на положителни резултати”, комисарят отговаря, че всяка година се оценява напредъкът на държавите по целите за намаляване на емисиите на парникови газове. “До момента България е изпълнила своите задължения. Актуалните тенденции при емисиите обаче сочат, че за постигането на бъдещи цели може да са нужни допълнителни мерки”, казва Синкявичюс.

До края на 2019 г. страните от ЕС трябваше да представят своите национални планове в областта на енергетиката и климата. Комисията ще ги оцени и ще реши дали има нужда от допълнителни мерки.