Българското правителство ще помага на Скопие с ваксини

Здравните министри на България и Северна Македония - Костадин Ангелов и Венко Фелипче. [МС]

След обезпечаване на нуждите на България от ваксини срещу коронавируса, страната е готова да осигури ваксини и за Северна Македония и останалите държави от Западните Балкани и Източното партньорство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова, Украйна). Това ще стане при спазване на процедурите и условията на предварителните споразумения, сключени между ЕК и производителите на лекарствени продукти.

Това се разбра във вторник, 22 декември, по време на правителственото заседание в София. “Правим го с най-чисто сърце. Правим го за живота и здравето на нашите най-близки съседи”, каза премиерът Бойко Борисов.

Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов посочи, че целта на решението е постигане на солидарност в условията за излизане от пандемичната криза.

Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Венко Фелипче каза, че страната му е изключително признателна на правителството на България в тези трудни времена. “Изключително важно е да имаме достъп до ваксини. Трябва да си помагаме и да бъдем добри приятели. Изказвам голяма благодарност от името на цялото правителството на Република Северна Македония”, обясни Фелипче.

Той и Ангелов подписаха Писмо за намерение между двете здравни министерства. Страните постигнаха съгласие, че в сложната към момента епидемична обстановка, предизвикана от COVID-19, опазването на здравето на хората е от първостепенна грижа за всяка държава, поради което и двете страни посочиха, че при възможност и последващо сключване на международни договорености, ще положат усилия за сътрудничество и координация и в борбата с COVID-19, включително за проучване на възможностите за обезпечаване на нуждите от ваксина и за осигуряване на ваксини срещу COVID-19 за гражданите на Северна Македония.

185 млн. лв. за болници, ваксини, ремдесивир и 112

Правителството във вторник отпусна и близо 184 милиона лева за болниците, за ваксини, за ремдесивир, както и за изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания 112.

45 млн. лв. са определени за лечебните заведения за болнична помощ като субсидия за поддържане на готовността им за оказване на медицинска помощ при обявената извънредна епидемична обстановка.

Правителството вече отпусна други 50 млн. лв. по този механизъм, за които се твърдеше, че покриват нуждите за ноември и декември. Според изискана от “Сега” справка, към 1 декември пари по механизма са получавали 55 болници с осигурен капацитет от 18 022 легла, от които заети към тази дата са били 4812. Това прави средна субсидия за поддържане на налично легло от 2774 лв. за 2 месеца или 1387 лв. за един месец на фона на цена на клиничната пътека за лечение на коронавирус от 1200 лв.

Няма детайли как се разпределят новите 45 млн. лв. за готовност. При същия брой лечебни заведения и легла и обща сума от 95 млн. лв. това е равнозначно на субсидиране на готовността с общо 5271 лв. на легло за два месеца. В същото време малките болници не получават такова финансиране, а броят на настанените за болнично лечение като цяло намалява, пише още “Сега”.

105 млн. лв. от новоотпуснатите средства са за ваксини.

19 440 000 лв. са за ремдесивир, прилаган в лечението на COVID-19.

“Нашите доктори го изписват непрекъснато, а пациентите, болни от COVID-19, много му вярват”, обясни Борисов.

“Осигуряваме 14 300 000 лв. за изграждането на нова система за приемане на спешните повиквания, с това ще подобрим услугата за Единния европейски номер 112 на територията на България”, обясни премиерът. Здравният министър Ангелов информира, че предварителният анализ на състоянието на действащата в момента IT инфраструктура, обслужваща центровете за спешна медицинска помощ, показва, че тя трябва да бъде подменена със система от ново поколение. Подновената инфраструктура ще гарантира висока надеждност, работоспособност, сигурност и добавяне на нови фукционалности. “По този начин комуникацията в спешната помощ ще подобри изключително работата в системата, както и реагирането на нашите екипи навреме”, каза Ангелов.