Възможно ли е незабавно членство в ЕС?

Незабавно членство в ЕС вече се случи веднъж. Това беше обединението на Германия, припомня Георги Готев.