Външно не следи издадените служебни и дипломатически паспорти

Вицепремиерът Екатерина Захариева на пресконференция в Брюксел [Съвет на ЕС]

Няма контрол върху издаваните от Министерството на външните работи служебни и дипломатически паспорти. Това пише в. “Сега”, като се позовава на отговори от ведомството. Министерството обяснява, че тепърва “ще поиска информация от всички организации и държавни институции дали все още са налице основания или необходимост за притежаване на издадени по тяхно заявление дипломатически и служебни паспорти”.

За последните 10 години Външно е издало общо 2829 дипломатически и служебни паспорти. Или всеки работен ден от МВнР излиза поне по един специален паспорт. При това става дума за документи извън тези на държавните длъжностни лица, на които тези паспорти се полагат по линия на служебните им отношения, става ясно от отговорите до вестника.

Инспекторатът на министерството започна проверката, която обхваща 10 години назад, през които са се сменили 7 министри, след като “Биволъ” разкри, че бизнесменът Вacил Бoжкoв и нeгoвата дясна ръка Гeoрги Пoпoв години наред са ползвали служебни паспорти. Божков и Попов ca издирвaни за участие в организирана престъпна група за пране на пари и прокуратурата чака екстрадицията им от ОАЕ.

Няма издавани дипломатически и служебни паспорти без основание, е изводът от проверката. За 10 години са издадени 77 дипломатически паспорти по текст от Закона за българските лични документи, който казва, че такива се издават по преценка на външния министър на “лица, чиито служебни задължения включват изпълнение на специални външнополитически задачи”.

За този период са издадени и 2752 служебни паспорти на лица извън състава на служителите в МВнР. На такива по закон право имат и “лицата, на които се възлагат конкретни външнополитически задачи – по преценка на министъра на външните работи, както и на лица по преценка за служебна целесъобразност и предложение на прекия ръководител до ръководителя на съответната институция или организация, който отправя писмено искане до дирекция “Консулски отношения” в Министерството на външните работи”.

Проверяващите предлагат да бъдат направени законови промени, с които да се регламентира редът за контрол върху използването на служебни паспорти и да бъде въведено изискване за предоставяне на копие от заповед за задгранична командировка на съответния служител при преминаване на държавната граница.

През март МВнР обясни, че Божков и Попов имат служебни паспорти, издадени им въз основата на писмо от министерството на спорта. Предполага се, че те попадат в хипотезата на т. 12 и т. 14 от член 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР. Първият текст гласи, че министерството издава служебни паспорти на членове на ръководствата на националните браншови организации, сдружения и федерации. Според втория такива паспорти се издават на лицата, на които се възлагат конкретни външнополитически задачи – по преценка на министъра на външните работи.

Васил Божков и Георги Попов обаче не са членове на нито една национална организация, показва справка в регистрите. Те са членове на Управителния съвет на Български съюз за физическа култура и спорт (БСФС), който претендира да е правоприемник на социалистическата спортна мегаструктура. Но всъщност става дума за сдружение, което не е регистрирано като национална спортна организация.

От отговори на спортното министерство (ММС) до “Сега” тогава се разбра, че през 2016 г. ведомството е било сезирано от БСФС “във връзка с необходимост от съгласувателна процедура за преиздаване на изтекли служебни паспорти на двамата”. Спортното министерство информира МВнР, че БСФС е самостоятелно юридическо лице, което не попада в неговия патримониум. Но допълва, че няма пречки за ускореното издаване на служебни паспорти на Васил Божков и Георги Попов.

Сюжетът с паспортите е част от голямото разследване срещу Божков. По темата показания даде и външният министър Екатерина Захариева.