Джамбазки: Парламентът да обяви, че ромите живеят зле по свой избор

Европейският парламент трябва да обяви с резолюция, че ромите живеят в маргинални и много лоши социално- икономически условия в Европа по свой избор. Това предлага българският евродепутат Ангел Джамбазки (ВМРО, Консерватори и реформисти).

Този лош живот се дължи на отказа на ромите “да спазват разпоредбите на страните членки и саботират опитите да бъдат напълно интегрирани в техните общества”, обявява Джамбазки.

Според него няма такова нещо като “антициганизъм” на всички равнища на европейското общество. С тази дума той нарича дискриминацията на хората от ромски произход. Повод за позицията на Джамбазки е проектодоклад, внесен в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европарламента.

Проектът засяга прилагането на националните стратегии за интеграцията на ромите и съществуващата рамка на ЕС за борба с негативното отношение към хората от ромски произход. Той е изготвен от Ромео Франц (Зелените/ЕСА, Германия).

Джамбазки се противопоставя на идеята на Франц за разработването на Директива за равните възможности и приобщаването на хората с ромски произход, който би бил законодателен акт със задължителен характер за ЕС.

Франц предлага Европейската комисия първо да проведе консултации преди да взима решения за разработване на допълнителни политики за равенство и приобщаване на хората в Европа, поставяйки борбата срещу бедността на преден план.

Големият проблем за българските власти би дошъл, ако Европейският парламент приеме идеята на “Зелените” за създаване на механизъм за мониторинг на интеграцията към ромите на равнище ЕС. Страната разчита преди всичко на чуждестранни донори за интеграцията на уязвими групи и почти не използва възможностите на дъжравни бюджет.

Другата идея на Франц е стратегията за интеграция да бъде правно обвързваща за държавите членки. Целта е да се избегне злоупотребата с финансови средства и да се следи системната дискриминация, твърдят “Зелените”.

Ангел Джамбазки не е съгласен с идеята за въвеждане на европейски мониторинг и внесе предложения за промени на предложения доклад.

Българският евродепутат настоява да бъде премахнат текста от проекта на Франц, който призовава членовете на ЕС да признаят “антициганизма като конкретна форма на расизъм срещу хората с ромски произход”. Според него трябва да отпадне и предложението към страните да развият и приложат конкретни и ефективни превантивни и корективни мерки срещу “антициганизма” на всички равнища.