Евробарометър: Повечето българи поставят разходите за живот пред свободата и демокрацията

Български проруски поддръжници с плакат "Z" на протест, организиран от проруската партия "Възраждане" в София, 9 май 2022 г. [Георги Кожухаров/Дневник]

Скокът на цените на храните и горивата, както и нарастването на инфлацията и разходите за живот, са сред основните притеснения на европейците. Четирима от всеки десет европейци заявяват, че вече усещат негативно въздействие върху стандарта си на живот (40%). В България почти двама от трима респонденти заявяват, че вече изпитват отрицателен ефект върху начина си на живот (62%), като това е най-високият дял от всички държави членки.

Това са резултатите от проучването Евробарометър на Европейския парламент, което  беше проведено през април сред 26 578 граждани от всичките 27 държави членки.

Независимо от негативите, 59% от европейците считат, че защитата на общите европейски ценности като свободата и демокрацията е приоритет, дори това да се отрази на цените и разходите за живот, което се определя като ясен знак за европейска устойчивост и единство. В България едва 28% от респондентите смятат, че защитата на общите европейски ценности като свободата и демокрацията е приоритет, като дават предимство на поддържането на цените и разходите за живот (70%).

53% от българите имат отрицателна нагласа към САЩ

Геополитическите събития в момента формираха вижданията на европейците за големите участници на международната сцена. Българите имат висока положителна нагласа към Обединеното кралство (62%), но нагласите им към останалите геополитически субекти се различават съществено. Почти всеки втори българин оценява Русия (49%) и Китай (50%) положително към настоящия момент, но преобладаващата оценка спрямо САЩ е отрицателна (53% отрицателна срещу 40% положителна).

Общата картина на резултатите е, че Русия се оценява положително само от 10% от анкетираните европейци, което представлява спад от 20% в сравнение с 2018 г. (30%). Китай е с втория най-нисък резултат от 22% (спад от 14%). В сравнение европейците имат по-положителна нагласа към Обединеното кралство (65%, +1%), следвано от САЩ с 58% (+13%).

Почти две трети (65%) от европейците смятат членството в ЕС за нещо добро. Това е най-високият резултат от 2007 г. насам, когато този показател бе 58%. Изводът е, че войната на Русия срещу Украйна е засилила обществената подкрепа за ЕС.

В България близо половината анкетирани имат положително виждане за ЕС (49%), което представлява спад с 2% спрямо края на 2021 г., като отрицателни нагласи са изразили 20% от анкетираните.

Войната в Украйна 

За повечето европейци войната в Украйна е фундаментална промяна – 61% от тях са уверени, че животът им ще се промени. Само около една трета от респондентите не очакват промени в начина си на живот (37%). В България над две трети от анкетираните вярват, че животът им ще се промени (71%), а едва 25% не очакват промени.

По данни на Европейската комисия, публикувани мината седмица, осем от десет души в Европа са съгласни с налагането на икономически санкции на руското правителство (80%), както и на руски компании и физически лица. Мнозинството от гражданите в 22 държави членки одобряват отговора на ЕС на руското нашествие в Украйна.

Борбата с бедността е акцентът 

Европейските граждани искат Европейския парламент да се съсредоточи: борбата с бедността и социалното изключване се споменава на първо място (38%), следвана от общественото здравеопазване (35%), където се наблюдава значителен спад от 7% през последните шест месеца, и демокрацията и принципите на правовата държава (32%).

Резултатите за България се доближават до средноевропейските, оценявайки като най-приоритетни темите за борбата с бедността и социалното изключване и подкрепата на икономиката и създаването на нови работни места (и двете с 46%), като на второ място се поставя общественото здравеопазване (39%), а на трето демокрацията и принципите на правовата държава и бъдещето на Европа (и двете с 28%) .

За българските респонденти водещите ценности, които Европейският парламент трябва да защитава, са свободата на придвижване в Европейския съюз (33%), следвана от върховенството на закона (32%) и солидарността между държавите членки на ЕС и неговите региони (27%). Демокрацията и защитата на правата на човека в ЕС и по света остават на пето място с 22%, а свободата на словото и на мисълта – на шесто с 20%.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола приветства резултатите от проучването.

„Със завръщането на войната на нашия континент европейците отчитат сигурността, която им дава Европейският съюз. Европейските граждани са дълбоко привързани към свободата, готови са да защитават нашите ценности и все повече осъзнават, че демокрацията вече не може да се приема за даденост.“, коментира тя.