Еврокомисията напомни на България да свърже търговския регистър с този на ЕС

Снимка: Дневник

Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати официални уведомителни писма до България, Франция и Ирландия, за да свържат своите търговски регистри с регистъра на ЕС, предаде Дневник.

През юни 2017 г. ЕК откри европейския регистър за свързване на националните регистри. Със свързаните регистри се улеснява трансграничната търговия и се намаляват скъпите такси за регистрация на дружествата. Крайният срок за свързване беше 8 юни 2017 г., но три години след крайния срок България не е свързана; Ирландия все още изпробва връзката, а Франция е частично свързана, се уточнява в съобщението.

Отчита се, че това води до невъзможност европейските граждани да получат полагащата се по европейското законодателство открита информация. Допълва се, че е сложно бизнес регистрите в други държави от ЕС да сътрудничат с българския, ирландския и френския търговски регистър по административни производства, например по въпроси, свързани с филиали на дружества, открити в други държави от ЕС, или с трансгранични сливания.

България, Ирландия и Франция имат три месеца да отговорят на официалните уведомителни писма и да предприемат съответните действия. В противен случай ЕК може да реши да продължи наказателната процедура, се уточнява в съобщението.