Еврокомисията предупреждава за риска от социална криза вследствие на COVID-19

Изпълнителният вицепрезидент Валдис Домбровскис, комисарят Паоло Джентилони и Никола Шмит представят пролетния пакет за европейския семестър. [Европейска комисия]

Икономическата криза вследстие на пандемията от коронавирус засегна тежко европейската икономика, но не еднакво във всички страни и сектори. Разпокъсаността може да доведе до социална криза, предупреди в сряда (20 май) еврокомисарят по заетостта и социалните права Никола Шмит.

“През февруари имах удоволствието да съобщя за най-високото ниво на заетост в Европа и постоянния спад на безработицата”, посочи Шмит. “Само няколко месеца след това Европа е изправена пред огромно увеличение на безработицата. Съществува риск от фрагментация не само в нашите страни, но и в обществата ни”.

По време на представянето на пролетния пакет за европейския семестър комисарят предупреди, че някои сектори, компании и граждани са по-засегнати от други и следователно “съществува риск тази криза да се превърне и в социална”.

Шмит подчерта, че борбата с безработицата “трябва да бъде наш основен приоритет” и приветства неотдавнашното решение на Европейския съвет да приеме инструмента SURE. Той беше предложен от Европейската комисия и цели финансова подкрепа на държави, принудени да създадат схеми за временна безработица, за да поддържат работните места.

“Повече от 30 милиона души са временно или частично безработни”, заяви еврокомисарят. Без такъв инструмент повечето от тези граждани биха останали без работа, добави той, посочвайки ситуацията в САЩ, където милиони хора биват освобождавани всяка седмица.

Нарастващи неравенства

Мигранти, хора с увреждания, членове на ромската общност, млади хора… Европейската комисия подчерта, че някои малцинствени групи са изправени пред по-големи трудности при достъпа до пазара на труда и социална защита във време на криза.

“Възстановяването трябва да подкрепя включването и икономическото сближаване, което е от основно значение за социалното сближаване. Трябва да създадем работни места и да подкрепяме работниците”, посочи комисар Шмит.

Младите хора бяха една от най-силно засегнатите групи по време на финансовата криза през 2008 г., когато някои страни регистрираха безработица до 50%. Тази рецесия не е по-различна с нищо. “Не можем да приемем жертването на още едно поколение”, предупреди Шмит.

През следващите седмици Комисията ще представи актуализирана и засилена европейска гаранция за младежта. Това е инструмент, представен през 2013 г., който цели  подпомагането на държавите членки в подкрепата им за младите хора по време на икономическия спад.

Кризисен европейски семестър

Препоръките, издадени от Еврокомисията към страните членки, признават приоритетите, произтичащи от пандемията от COVID-19. Освен това те трябва да се разглеждат в контекста на активирането на клаузата за дерогация през март, което доведе до фактическо спиране на фискалните правила на ЕС, така че страните да могат да подкрепят икономиките си по време на кризата.

Комисията насърчи държавите да засилят икономическия и социалния си отговор на кризата “с конкретен акцент върху аспектите, свързани със здравеопазването” в краткосрочен план, тъй като “икономиката на ЕС през тази година ще претърпи спад от исторически мащаб”.

В средносрочен план целта е икономиките да заработят отново, както и работата по зеления преход и дигиталната трансформация.

За да се случи това, Шмит посочи необходимостта от преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците. “Трябва да сме сигурни, че младите хора, а също и тези, които могат да загубят работата си, придобиват умения за работа в тези нови сектори”, посочи еврокомисарят и добави, че това ще бъде част от плана за възстановяване.

Пропастта в социалната защита

Шмит заяви, че епидемията от коронавирус е показала значението на силните системи за социална защита, както и е изострила последствията от изключването на някои групи, като самонаетите лица, които са силно засегнати от кризата.

Комисарят предупреди, че кризата е разкрила слабостите на здравните системи в някои страни и рисковите условия, с които се сблъскват здравните работници. Шмит посочи, че инвестиции в здравните системи са по-необходими от всякога, за да бъдат достатъчно достъпни и по-добре подготвени за справяне с извънредни ситуации.