Еврокомисията разчиства пътя за миграционния пакт

Еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон и еврокомисарят за насърчаване на европейския начин на живот Маргаритас Схинас пристигат на за пресконференция. [EPA-EFE / VIRGINIA MAYO ]

Европейската комисия издаде във вторник нов набор от насоки и призова държавите-членки да свършат по-добра работа по интеграция на мигрантите в обществото.

Критиците обаче смятат, че амбициозният план на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен вероятно ще пропадне, защото насоките не са правно обвързващи за държавите-членки на ЕС и те нямат задължение да ги прилагат.

Новият план за действие за интеграция и приобщаване, част от усилията на Комисията за преразглеждане на политиката в областта на убежището, е продължение на предишен интеграционен план от 2016 г., който обхващаше само граждани на държави извън ЕС.

Новият документ има за цел да интегрира, както мигрантите от трети страни, така и гражданите на ЕС с “мигрантски произход“.

Основните действия по новия план са фокусирани върху образованието и обучението на мигрантите, възможностите за заетост и признаването на умения, достъпа до здравни услуги, както и жилища.

“Планът предлага целенасочена подкрепа, която отчита индивидуалните характеристики, които могат да представляват специфични предизвикателства пред хората с мигрантски произход в страните-членки, като пол или религиозен произход“, се казва в изявление на Комисията.

Според плана националните правителства с помощта на европейските фондове могат да насърчават посещаване на езикови курсове и развиване на професионални умения сред мигрантите, които търсят работа.

Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон заяви, че “приобщаващата интеграция дава същите инструменти и подкрепа, необходими за принос към обществото, така че мигрантите да могат да разгърнат пълния си потенциал, а европейските общества да се възползват от техните сили и умения“.

Планът включва и проучване, за да се направи разбивка на етническите групи, а след това да се оцени доколко добре се интегрират.

“Важно е да се наблюдава ефективността на политиките в дългосрочен план, точни и съпоставими данни за мащаба и естеството на дискриминацията, претърпяна от мигрантите“, се посочва в плана за интеграция и приобщаване.

Проучването ще бъде проведено от Агенцията на ЕС за основните права през 2022 г., като се фокусира върху имигрантите и потомците им на територията на цялата общност.  Това обаче вероятно ще предизвика напрежение с държавите-членки, които имат различни подходи към интеграцията.

Във Франция например е незаконно събирането на статистически данни, свързани с етнически произход, религия или политическо мнение, въпреки че се допускат проучвания за страната на раждане и националността.

Без законови задължения

Но въпреки че новият план включва всички аспекти на миграцията, той не търси правни ангажименти от страните членки. А изпълнението е препоръчително и подкрепено с европейско финансиране.

Повечето области на политиката – образование, здравеопазване, заетост, жилища – са отговорност на националните правителства, което означава, че няма да има законово задължение за държавите-членки да следват плана на Комисията.

“Няма начин планът да проработи, ако Брюксел изисква задължително включване и интегриране – това би било погрешната рецепта“, коментира заместник-председателят на Комисията Маргаритис Схинас.

“Това, което правим, е, че сме много точни и ясни при идентифицирането на конкретни планове за действие, които трябва да бъдат приложени през следващите години, повечето от които в конкретни области. Това не е коледно дърво. Ние не предлагаме да интегрираме всички във всичко“, каза Схинас.

За мнозина обаче планът е едно от най-слабите места на Пакта за миграция, представен през септември, съгласно който Комисията предложи механизъм за споделяне на тежестта за преразпределение на мигрантите между държавите-членки.

Ключовият момент на миграционното предложение на ЕС беше, че държавите-членки трябва да приемат лицата, търсещи убежище и да върнат обратно онези, на които им е отказано влизане. Ако не могат да изпълнят тези условия, им се дава възможност да предложат финансова помощ на страните на първа линия.

Според Комисията новото предложение има за цел “да постигне нов баланс между отговорност и солидарност“ и да направи солидарността с държавите от фронтовата линия на ЕС – особено Гърция, Италия и Малта – задължителни. Причината е, че тези страни пострадаха най-сериозно от мигрантската криза през 2015 г, а след това са постоянно  “под натиск“ от пристигащите.

Въпреки че беше предназначен да успокои източноевропейските страни, които упорито отказват да приемат търсещи убежище, дипломати от ЕС подчертаха, че е малко вероятно планът да бъде приет без дискусия за миграционния подход на ЕС като цяло.

“Това, което представяме днес, е нещо, което ще допринесе за улесняването на приемането на пакта“, обясни Схинас.

“Нуждаем се от европейски миграционни политики, по-малко драма и по-ефективно управление“, каза той и добави “много често тези, които искат да бойкотират европейско споразумение за миграционната политика, използват аргументи като включване, интеграция, сигурност, тероризъм, радикализация, за да го провалят”.

Неправителствените организации похвалиха интеграционния план на Европейската комисия, но предупредиха, че настояването няма да е достатъчно, за да се увери, че държавите-членки ще поемат ангажиментите.

“Когато на бежанците и търсещите убежище се даде възможност да допринесат социално, културно и икономически, това е от полза за всички – както приемащите страни, така и бежанците“, каза Имоджен Съдбери, директор в Международния спасителен комитет.

“Следващото предизвикателство ще бъде да се уверим, че този път Брюксел има пълната подкрепа от държавите-членки, които в крайна сметка са отговорни за законите и политиките за интеграция в собствените си граници“, каза Съдбери.

„Държавите-членки сега трябва да признаят решаващата роля на мигрантите в нашите общества и да осигурят равнопоставеното участие на новодошлите в икономическия, социалния и културния живот на новите си общности“, добави Ерин Маккей, мениджър на европейската миграционна кампания на Oxfam.