Европарламентът призова за бързо ратифициране на Истанбулската конвенция

Европейският парламент призова в четвъртък за “незабавно ратифициране” на Истанбулската конвенция от всички държави членки на ЕС. Незаконодателната резолюция на ЕП бе приета с голямо мнозинство – 500 гласа “за”, само 91 гласа “против” и 50 гласа “въздържал се”. Тя е насочена към седем страни от блока, които все още не са приели да спазват конвенцията за борба с насилието над жени и домашното насилие. Без да се брои Великобритания, всички останали са били част от съветския блок – България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия и Словакия.

С резолюцията си евродепутатите настояват насилието над жените да влезе в каталога на признатите от ЕС престъпления. Официалната статистика показва, че насилието над жени продължава да е сериозен проблем в ЕС. Всяка трета жена е била жертва на физическо и/или сексуално насилие, съобщава Европейският парламент.

Парламентът призовава Съвета на ЕС да приключи процеса на ратифициране на конвенцията, която е продукт на Съвета на Европа.

Евродепутатите осъдиха и атаките срещу Истанбулската конвенция в някои страни. Те твърдят, че критиките са основани на “умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържанието пред обществото”.

Депутатите изискват от Европейската комисия да направи свой приоритет борбата с насилието срещу жени в следващата европейска стратегия за равенство между половете. Те настояват ЕК да представи законодателен акт за справянето с всички форми на насилие, основано на пола – включително онлайн тормоза и кибернасилието.

“Всички държави членки трябва да гарантират правилното прилагане и изпълнение на (Истанбулската) конвенция, като осигурят адекватно финансиране и човешки ресурси за компетентните служби”, призовава Европейският парламент. ЕП също така потвърди позицията си като осигури 193.5 млн. евро за дейности за предотвратяване и борба с основаното на пола насилие.

Приоритет за комисията “Лайен”

В своята програмна реч преди да бъде избрана за председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви, че ще предложи насилието срещу жени да бъде част от престъпленията по европейското право. “ЕС следва да се присъедини към Истанбулската конвенция”, каза тя пред депутатите през юли..

Според допитване от 2014 г. на Агенцията на ЕС за основните права, всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след 15-та годишна възраст. Общо 55% от жените в ЕС са били изложени на поне една форма на сексуален тормоз, а 11% за били жертви на кибертормоз. Една от двадесет жени е била изнасилена.

България има сериозни проблеми

България има сериозни проблеми с насилието над жени. Статистиката на МВР показва, че през последните три години убийствата на жени в условия на домашно насилие са се увеличили с 50%.. С 10% са се увличили и сигналите за домашно насилие, които се подават до спешния телефон 112. През 2018 година те са били 31 000.

България обаче няма как да ратифицира незабавно Истанбулската конвенция. Управляващата партия ГЕРБ отказа да защити документа през миналата година и го изпрати за проверка в Конституционния съд (КС).

Вероятно под натиска на общественото мнение, мнозинството от членовете на съда приеха, че някои текстове от конвенцията противоречат на българския основен закон. В решението на КС присъстваше и доста противоречивата, но ключова формулировка, че конвенцията размива размива границите между двата пола. Това направи невъзможно ратифицирането на конвенцията, макар че съдът не е обвързан от собствената си практика и при ново допитване може да реши друго.

Бившият конституционен съдия Румен Ненков, който участва в решаването на това дело, обяви, че КС е решил случая “политически”. След него колегата му Константин Пенчев призна, че съдът често се съобразява с “атмосферата в обществото”.

Фалшиви новини

Атмосферата в обществото бе отровена от масирана националистическа кампания против конвенцията, която бе изградена почти изцяло от фалшиви новини. Най-популярните бяха, че конвенцията въвежда трети пол, че ще доведе до легализиране на еднополовите бракове и дори че България ще бъде задължена да приема “травестити от Иран” на своя територия като бежанци. Съветът на Европа излезе със специално опровержение на тези информации, но съдът, а и повечето медии не обърнаха внимание на организацията.

Българският парламент предприе ограничени промени в Наказателния кодекс, с които бяха увеличени наказанията за престъпления, извършени в условията на домашно насилие. Те няма как да компенсират пълноценното прилагане на Истанбулската конвенция. Международният документ изисква възпитанието по равенство между половете да започне още в училище.