Европа върви към нов стандарт за цифровите услуги

Непрекъснато се развиват нови начини за комуникация, пазаруване или получаване на информация онлайн ©AdobeStock/Blue Planet Studio

Европейският парламент призовава във вторник за нови правила за цифровите услуги, включително за онлайн платформи и пазари. Евродепутатите настояват и за обвързващ механизъм за справяне с незаконното съдържание онлайн.

Те одобриха два отделни доклада за законодателна инициатива и призив към Еврокомисията да коригира пропуските във връзка с онлайн средата. Сегашните правила за цифровите услуги остават до голяма степен непроменени от приемането на директивата за електронната търговия преди двадесет години.

“Всички доставчици на цифрови услуги, установени в трети държави, трябва да спазват правилата на Законодателния акт за цифровите услуги, когато услугите им са насочени към ползватели или потребители в ЕС“, заявяват евродепутатите.

Трябва да бъде създаден задължителен механизъм за “уведомяване и предприемане на действия“, така че потребителите да могат да известяват онлайн посредниците за потенциално незаконно онлайн съдържание или дейности.  Потребителите от своя страна трябва да имат възможност да търсят обезщетение чрез национален орган за уреждане на спорове.

Парламентът призовава за ясно разграничение между “незаконно съдържание“ и “вредно съдържание“ (режимът на правна отговорност трябва да се прилага за “незаконното съдържание“ само съгласно определеното в ЕС или в националното законодателство).

Платформите не трябва да използват филтри при качване на материали или каквато и да било форма на предварителен контрол за вредно или незаконно съдържание. Според евродепутатите окончателното решение за това дали съдържанието е законно или не трябва да се взема от независим съд, а не от частни субекти.

Вредното съдържание, езикът на омразата и дезинформацията следва да се регулират чрез по-строги задължения за прозрачност. Освен това трябва да се подобри медийната и цифровата грамотност на гражданите по отношение на разпространението на подобно съдържание.

Евродепутатите настояват платформите и онлайн посредническите услуги ще трябва да станат по-добри в откриването и заличаването на фалшиви твърдения и в борбата с търговците измамници – например тези, които продават фалшиво медицинско оборудване или опасни продукти онлайн, както се случи по време на кризата с COVID-19.

Освен това платформите трябва да проверяват и спират фирмите измамници, които използват техните услуги за продажбата на незаконни и опасни продукти и съдържание.

Таргетираните реклами трябва да бъдат регулирани по-строго в полза на по-малко натрапчиви, контекстуални реклами, които изискват по-малко данни. Евродепутатите  приканват Комисията да направи оценка на възможностите за регулиране на таргетираните реклами, включително постепенно премахване, водещо до забрана.

Друго изискване е Европейската комисия да оцени възможностите за създаване на европейски орган, който да наблюдава прилагането на правилата и да налага глоби.