Европейският парламент одобри Фонда за справедлив преход на ЕС

Фондът за справедлив преход има за цел да помогне на въглищните региони да преминат към по-устойчиви индустрии [Kamil Petran / Shutterstock]

Европейският парламент (ЕП) официално одобри Фонда за справедлив преход (ФСП) на ЕС. Основната цел на фонда е да подкрепи страните, които постепенно ще прекратяват производството на изкопаеми горива, подкрепяйки стремежа на ЕС за борба с изменението на климата.

Фондът е на стойност 17,5 милиарда евро и включва средства от бюджета на ЕС, както и от парите, предвидени за възстановяване от пандемията.

Фондът за справедлив преход ще подкрепи най-засегнатите области за прозиводство на въглища, торф, шистов петрол, както и други сектори с вредни емисии. Те ще бъдат заменени с нисковъглеродни индустрии, създавайки нови работни места. Трансформация е считана за ключова в постигането на целта на ЕС за премахване на емисиите на парникови газове до 2050 г.

Законодателите на  ЕС одобриха фонда с 615 гласа „за“, 35 „против“ и 46 „въздържали се“. 27-те страни на ЕС, трябва окончателно да одобрат ФСП през юни, но това е само формалност и няма да доведе до промени.

Гласуването беше важна стъпка към гарантирането на социално справедлив преход към климатична неутралност и осигуряването на ново бъдеще на въглищните региони, заяви баварският евродепутат Хенрике Хан, докладчик по становището на икономическата комисия за фонда.

„Фондът за справедлив преход може да допринесе значително за прехода към климатично неутрално общество, което е едновременно предизвикателство и възможност за изграждане на по-добро бъдеще за всички“, добави той.

„ФСП е ключов инструмент за осигуряване на прехода към неутрална икономика по справедлив начин, без да оставя никой зад себе си“, заяви гръцкият евродепутат Манолис Кефалоянис, докладчик в комисията по регионално развитие на ЕП.

Германският евродепутат от Зелените, Никлас Ниенас похвали условията на фонда, че средствата не могат да бъдат изразходвани за ядрена енергия или изкопаеми горива, но заяви, че средствата от ФСП са недостатъчни за подкрепа на регионите в нужда.

Страните от ЕС отказаха исканията на Европейската комисия и Парламента да увеличат заделените средства на фонда. „Те са недостатъчни“, заяви Ниенас.

Полша ще получи най-голям дял от фонда, тъй като в страната работят над половината от заетите във въгледобивната промишленост в Европа – около 230 000 души, следвана от Германия и Румъния. България заема пето място по размер на финансиране от ФСП.

За да получат достъп до парите, регионите трябва да представят планове с подробности как възнамеряват да управляват затварянето на мини и преквалифицирането на работници. Финансирнето от тези планове не може да бъде насочено към производство на въглища, нефт или извеждане от експлоатация, и изграждане на ядрени централи.

Държавите от ЕС, които не подкрепят амбициите относно климата до 2050 г. – особено Полша – ще получат само половината от средствата.

Един регион в Полша може напълно да пропусне възможността от финансиране. Европейската комисия предупреди страната, че планът й да удължи живота на въглищната мина в Турув, до 2044 г., може да лиши региона от съответния дял.