Една трета от страните от ЕС са против промяна на договорите на блока

Приемането на Договора от Лисабон през 2009 г. [Съвет на ЕС]

Една трета от страните от ЕС, включително и България, е против започването на процедура, насърчавана от Европейския парламент, за промяна на договорите на блока. Това се посочва в съвместен документ, с който журналисти се запознаха в понеделник (9 май).

„Не подкрепяме необмислени и преждевременни опити за стартиране на процедура за промяна на договорите“, се казва в текста, подписан от България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Малта, Словения и Швеция.

Той беше разпространен в деня, в който Европейският парламент в Страсбург беше домакин на церемонията по закриването на Конференцията за бъдещето на Европа – консултация със стотици граждани на ЕС относно начините, по които блокът може да отговори по-добре на обществените очаквания.

В резултат на допитването бяха изготвени 49 предложения, съдържащи повече от 300 препоръки, в които основно се призовава ЕС да се превърне по-скоро във федерална супердържава с повече правомощия и оптимизирано вземане на решения.

Ключова амбиция на плана е да се премахне правото на вето на държавите-членки в някои чувствителни области на политиката, като здравеопазване, данъци, отбрана, както и по отношение на бъдещите членове – нещо, което вероятно изисква пренаписване на договорите.

Без право на вето решенията ще могат да се приемат със супер мнозинство, както вече се прави с други дейности на ЕС. Това означава 15 от 27-те държави-членки да гласуват „за“, стига да представляват повече от 65% от 450-милионното население на ЕС.

Този формат облагодетелства решенията, подкрепяни от двете най-многобройни държави в блока – Германия и Франция, и поражда опасения сред по-малките държави – тези, които са подписали съвместния документ – че техните желания ще бъдат пренебрегнати.

49-те предложения за промени сега трябва да бъдат оценени от страните от ЕС. Ако обикновено мнозинство от тях – 14 държави – се съгласят, те могат да гласуват процедура за започване на преговори за евентуални промени в договора.

„Промените в договорите никога не са били цел на конференцията“, се казва в съвместния документ, като се предупреждава, че констатациите ѝ не могат да бъдат „инструментализирани“.

В него се казва също, че усилията в тази посока „крият сериозен риск от отклоняване на енергията“ от обществените приоритети и „спешните геополитически предизвикателства пред Европа“.

ЕС „може да постигне резултати с настоящата договорна рамка“, както показаха неотдавнашните кризи, заяви групата държави, като спомена пандемията от Ковид и отговора на Европа на руската война в Украйна.

„Ние вече имаме работеща Европа“, заявиха те.