ЕК започна наказателна процедура срещу София заради квотите в супермаркетите

[https://pixabay.com/]

Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу България заради задължаването на супермаркетите да излагат преференциално и на по-видно място стоките на местни производители. Според ЕК въведените от страната мерки са дискриминационни.

По време на извънредното положение заради коронавируса българските власти задължиха търговците да излагат по виден начин и да осигуряват специални места за продажба за местните хранителни продукти, като мляко, риба, прясно месо и яйца, мед, плодове и зеленчуци. Беше въведено и изискването търговците да закупуват 90% от млякото и млечните продукти от местните производители.

Според ЕК тези задължения са “несъвместими с европейските договори за свободно движения на стоки, тъй като създават по-благоприятни и по-конкурентни условия за предлагане на пазара за местните хранителни продукти”.

Според Брюксел България ограничава и свободата на търговците на дребно да избират своя асортимент, да определят подредбата в магазините и да адаптират веригата си на доставки.

Такива ограничения, припомня ЕК, могат да бъдат оправдани само с императивни съображения от общ интерес, като например общественото здраве, и трябва да бъдат подходящи и необходими за постигането на тази цел.

“Извънредните обстоятелства, произтичащи от свързаната с коронавируса санитарна обстановка и отслабването на икономиките в ЕС, налага абсолютна необходимост да се запази свободното движение на стоки, а неоправданите пречки, които налага България могат да подкопаят колективните ни усилия за запазване на свободния и ефикасен превоз на товари в целия ЕС, и капацитета ни за борба с тази безпрецедентна криза, в духа на европейската солидарност”, подчертава ЕК.

ЕК дава на правителството в София срок от един месец да приведе дискриминационните мерки в съответствие с европейските правила. Ако София не спази срока, Комисията ще премина към следващата стъпка по наказателната процедура и може да изпрати на България мотивирано становище.

Освен това Комисията предупреди България и още девет държави, че прилагат неправилно правилата за пътна безопасност и информация за местата за паркиране.

София: Не сме свършили нищо нередно

Министерството на земеделието и храните отговори, че България не засяга свободното движение на стоки, произведени в други държави. Институцията казва, че постановлението на правителството е издадено на основание на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Постановлението не предвижда забрана и ограничения за предлагане на продукция от държави членки на ЕС и трети страни, а се предприемат “спешни мерки на национално ниво, които целят  гарантиран и улеснен достъп на потребителите до продукцията на регионални (местни) производители“.

“Действията на Министерството са насочени в подкрепа на българското производство, на малките и местни производители за запазване на поминъка им предвид карантинирани райони, затруднени транспортни връзки и риск от пренасяне на заразата при транспортиране“, се казва в позицията на българските власти.