България остава под двойно наблюдение от ЕК

България трябва да покаже солидни окончателни присъди от борбата с корупцията. Това е един от основните изводи за страната в първия доклад на Европейската комисия за спазването на върховенството на закона в 27-те страни от ЕС.