ЕК пита България за “златните” паспорти

Българските власти твърдят, че са готови да подкрепят действия на ниво ЕС за регулиране на въпроса с т.нар. златни паспорти. [https://pixabay.com/]

Европейската комисия е изпратила писмо до България, за да изтъкне опасенията си, свързани с режима за предоставяне на гражданство срещу инвестиции, и за да поиска допълнителни подробности.

Българското правителство има един месец, за да отговори. После Брюксел ще вземе решение за следващите стъпки, съобщи ЕК.

Получаването на българско гражданство срещу инвестиции бе сред темите, по които наскоро Европейският парламент прати въпроси до българските власти. Питанията бяха от групата в ЕП за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права, която е част от комисията ЛИБЕ.

Освен за законовата уредба, ЕП попита готова ли е България да последва позицията му, че всички държави-членки трябва да отменят подобни схеми. В отговорите на София се казва, че на 8 октомври 2019 г. правителството е внесло в парламента предложения за промени в режима за придобиване на българско гражданство срещу инвестиции. Те предвиждат отпадане на възможностите за придобиване на българско гражданство в случаите на краткосрочни чуждестранни инвестиции.

Промените са продиктувани от практиката кандидатите за придобиване на българско гражданство срещу инвестиции да получават разрешение за постоянно пребиваване, след като са инвестирали над 1 млн. лв., а после се установява, че инвестицията вече не е налична, обясняват властите. И допълват, че заради установените проблеми, правителството е предложило отмяна на две от разпоредбите на Закона за българското гражданство, както и затягане на контрола върху придобиването на българско гражданство, включително чрез дългосрочни инвестиции.

Обяснява се още, че се предвижда засилен контрол върху поддържането на инвестициите и възможност за отмяна на натурализацията, ако те не се поддържат.

Предстои предложенията да бъдат обсъдени и гласувани в Народното събрание, обясняват властите. Те изтъкват, че законопроектът още не е разгледан заради извънредното положение и пандемията. Но уверяват, че България е готова да подкрепи действия на ниво ЕС за регулиране на въпроса.

Във вторник ЕК започна наказателна процедура по темата срещу Кипър и Малта, като изпрати официални уведомителни писма във връзка с техните схеми за предоставяне на гражданство срещу инвестиции, т.нар. схеми за “златен паспорт”.

Според Комисията предоставянето на гражданството на тези държави членки, а оттам и на гражданството на Съюза, в замяна на предварително определено плащане или инвестиция и без действителна връзка със съответните страни, не е съвместимо с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал Договора за Европейския съюз. Това също така подкопава целостта на статута на гражданството на Съюза.

Подобни схеми имат последици за ЕС като цяло. Когато една държава членка предостави гражданство, съответното лице автоматично става гражданин на ЕС и се ползва от всички права, свързани с този статут, като например правото на свободно движение, пребиваване и работа в рамките на ЕС или правото да гласува на общински избори, както и на избори за Европейски парламент.

Кипърското и малтийското правителство имат два месеца, за да отговорят на официалните уведомителни писма. Ако отговорите не са задоволителни, Комисията може да издаде мотивирано становище по този въпрос.

Условията за придобиване и отнемане на национално гражданство са уредени от националното право на всяка държава членка при надлежно зачитане на правото на ЕС. Тъй като гражданството на дадена държава членка е единственото предварително условие за гражданството на Съюза и достъпа до правата, предоставени от Договорите, Комисията следи отблизо схемите, по които гражданство се предоставя на инвеститори.

Доклад на ЕК от януари 2019 г. посочи рисковете – свързани със сигурността, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и корупцията. През април 2020 г. Брюксел изпрати писмо до три държави – България, Кипър и Малта, в което изложи опасенията си и поиска допълнителна информация за схемите.

“В три държави – България, Кипър и Малта, понастоящем се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори в тези държави при условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация. В тези три държави членки няма нито задължение за физическо пребиваване на лицето, нито изискване за други действителни връзки с държавата, преди да бъде получено гражданство”, се казва в доклада.

В 20 държави има схема за издаването на разрешения за пребиваване на инвеститори.

В резолюция от 10 юли Европейският парламент отново призова държавите да премахнат възможно най-скоро всички съществуващи схеми за гражданство срещу инвестиции или пребиваване срещу инвестиции. В речта си за състоянието на Съюза от 16 септември председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен посочи, че “европейските ценности не са за продан”.