ЕС иска да хармонизира срока на валидност на сертификата за ваксинация

Европейската комисия има за цел да хармонизира срока на валидност на сертификата за ваксинация срещу COVID-19, включително ефектите от бустерните ваксини.