ЕС планира мащабна кампания за ваксинация в Източна Европа

Проектът все още е в ранен етап, но Брюксел подчертава важността му, като се има предвид, че разликата в темпа на ваксинация между Източна и Западна Европа остава значителна.