ЕС цели “поколение без тютюн” до 2040 г.

Комисията ще се съсредоточи върху младите хора, за да намали броя на пушачите в Съюза. [EPA-EFE / ARSHAD ARBAB]

Европейската комисия призовава за по-строги действия за намаляване на тютюнопушенето. Целта е до 2040 г. да има “поколение без тютюн” в ЕС. Въпреки това броят на пушачите в глобален мащаб продължава да расте.

На 27 май, научното издание Lancet публикува изследване за употребата на тютюн, което включва данни от 204 държави. Те показват, че въпреки че от 1990 г. насам тютюнопушенето е намаляло значително, нарастването на населението е довело до голям ръст на общия брой пушачи в световен мащаб.

“Пушенето е основен рисков фактор, който застрашава здравето на хората по света, но контролът върху тютюнопушенето в много страни е крайно недостатъчен”, предупреди Емануела Гакиду, автор на изследването.

Въпреки че от 2006 г. насам в ЕС се наблюдава лек спад на разпространението на тютюнопушенето, Комисията многократно е признавала, че са необходими повече усилия.

Целта на ЕС да има “поколение без тютюн” до 2040 г. е заложена в Европейския план за борба с рака. Тютюнът известен като “най-големия риск за здравето, който може да бъде избегнат в ЕС”, като 27% от всички видове рак се дължат на тютюнопушенето.

На Световния ден без тютюн (31 май), еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидес отбеляза, че има много ясна цел “да се създаде поколение без тютюнев дим в Европа, където до 2040 г. по-малко от 5% от хората употребяват тютюн” Това би означавало спад с 20 процентни пункта, тъй като в момента около 25% от гражданите на ЕС употребяват тютюн.

“Законодателството на ЕС относно тютюна очевидно е оказало положително въздействие върху нивата на тютюнопушене в ЕС, но за да постигнем целта си трябва да поставим по-високи цели. Предстоящият преглед на директивата за тютюневите изделия ще бъде важна част от тази работа”, добави Кириакидес

На 20 май Европейската комисия публикува първия си доклад за Директивата за тютюневите изделия, която се прилага от 2016 г.

Директивата въведе разширени комбинирани здравни предупреждения, система за откриване и проследяване, създаване на база данни за съставките и регулиране на употребата на електронни цигари.

Намаляването на разпространението на тютюнопушенето не представя пълната картина

Въпреки тези мерки, изследването на Lancet установи, че през 2019г., няколко държави в Европа са имали най-висока консумация на тютюн глава от населението. Това са Черна гора, Северна Македония, България, Словения и Гърция – средно над 2350 цигари на човек за годината.

Изпушените цигари на ден са важен прогнозен показател за риска от заболяване, въпреки че пушачите, които консумират само няколко цигари всеки ден са подложени на значителен по-висок риск в сравнение с непушачите, предупреждават учените.

Освен това страните от Централна и Източна Европа и регионите от Източна Азия се наблюдават високи нива на смъртност сред мъжете, дължащи се на тютюнопушене. Междувременно, жените от четири страни, Дания, Черна гора, Сърбия и Гренландия са имали смъртност по-висока от 180 на 100 000 заради тютюнопушене.

Въпреки че разпространението на тютюнопушенето в ЕС е спаднало и при двата пола, при жените от Литва и Португалия, то се е увеличило значително през последните 30 години.

Друго изследване, публикувано на 26 май от френската национална здравна агенция Santé Publique France, констатира, че макар в страните да са наблюдава спад на тютюнопушенето между 2014 и 2019 г., през 2020 г. не се отчита спад.

През 2020 г. повече от трима на десет французи на възраст между 18 и 75 години съобщават, че пушат (31,8%), а една четвърт са ежедневни пушачи (25,5%).

Дневният процент на тютюнопушенето сред хората с най-ниски доходи се е увеличил от 29,8% на 33,3%. Това се дължи главно на увеличението между 2019 г. и началото на 2020 г., преди първото затваряне заради Covid-19.

Фокусът на ЕК е върху младежите 

В доклада за директивата за тютюневите изделия, Комисията призовава за по-ефективно прилагане на разпоредбите на национално ниво и по-внимателно разглеждане на новите тенденции на пазара за нови тютюневи изделия.

“Трябва да увеличим усилията си и да гарантираме, че тютюневото законодателството на ЕС се прилага по-стриктно, особено по отношение на продажбите на непълнолетни и кампаниите за отказване от пушене”, каза Кириакидес. Тя добави, че следенето на развитие на новите тютюневи изделия е „особено важно за защита на по-младите хора“.

Изследването на Lancet разкрива, че 89% от новите пушачи се пристрастяват до 25-годишна възраст. Именно заради това, този „критичен период“ е от решаващо значение за премахването на употребата на тютюневи изделия за следващите поколения.

“Ако човек не стане редовен пушач до 25-годишна възраст е много малко вероятно да пропуши. Това е огромна възможност за младите да не започнат да пушат и да подобрят здравето си до края на живота”, каза Гакиду.

Изследването показа, че повече от половината страни по света не отчитат напредък по отношение на намаляването на тютюнопушенето сред 15-24-годишните.