ЕС ще помага на Западните Балкани в борбата с младежката безработица

Европейският комисар по заетостта и социалните права Никола Шмит подчерта, че на младите от Западните Балкани трябва да се даде надежда и конкретни решения за по-добро бъдеще. [EPA-EFE/JOHANNA GERON / POOL]

Министрите по заетостта и социалните въпроси на ЕС и техните колеги от Западните Балкани се срещнаха в Словения, за да обсъдят мерки за привличане на младите хора на пазара на труда. На срещата в четвъртък (8 юли) политиците от региона призоваха за прилагане на схема, която да гарантира работните места на младите.

„Вярвам, че заетостта е ключов фактор, който дава възможност на младите хора да бъдат независими. Младите са уязвима група на пазара на труда особено заради липсата на трудов стаж“, заяви словенският министър на труда Янез Циглер Крал след края на срещата.

„Изключително важно е да ги подкрепим за устойчиво включване на пазара на труда в ЕС и Западните Балкани“, добави министърът.

Той подчерта, че най-успешни са програмите, които позволяват на младите хора да получат практически опит като същевременно подкрепят работодателите при наемането им.

„Всички ние трябва да осигурим на младите правото на образование, стаж или предложение за работа в рамките на четири месеца от деня, в който останат безработни или завършат образование“, каза Циглер Крал.

Други гости представиха мерките на страните си за насърчаване на заетостта при младите и за предоставяне на възможност да получат качествена работа.

Също така те обменяха мнения за структурните предизвикателства, пред които са изправени младите на пазара на труда, особено като част от зеления и цифров преход на ЕС.

Министрите се съгласиха, че гаранционните схеми за младите трябва да бъдат доразработени и укрепени.

Според Циглер Крал партньорите от Западните Балкани са готови за постепенно създаване, прилагане и развитие на подобни схеми.

Той заяви задоволството си от факта, че министрите и представителите от страните от Западните Балкани са потвърдили ангажимента за по-нататъшно тясно сътрудничество в тази област. Той оценява засилените усилия за предотвратяване на безработицата сред младите.

Европейският комисар по въпросите на заетостта и социалните права Никола Шмит подчерта, че младите от Западните Балкани са част от европейската младеж и трябва да им се даде надежда и конкретни решения за по-добро бъдеще.

Той вижда гаранционната схема за младите като силен и ясен ангажимент, че за тях ще бъдат полагани грижи и ще им бъде предложено решение. Той добави, че е от съществено значение за Западните Балкани да разработят икономически политики, които да позволят създаването на нови работни места.

Друг важен момент е придобиването на уменията и ноу-хау в областта на цифровизацията, каза той.

Срещата в Словения беше втората среща на министрите на ЕС по заетостта и социалните въпроси и техните колеги от Западните Балкани. Тя се проведе в рамките на двудневна неформална среща на министрите от ЕС, като част от словенското председателството на Съвета.