Нови работни места и справедливи заплати са целите на социалната среща на върха на ЕС

Държавният секретар на Португалия по европейските въпроси Ана Паула Закариаш казва, че "важната точка" на срещата на върха в Порту означава "преминаване към действие". [EPA-EFE / OLIVIER HOSLET]

Държавният секретар на Португалия по европейските въпроси Ана Паула Закариаш увери във вторник, че има перспектива да се премине “от принципи към действие“ на планираната Социална среща на върха на Европейския съюз, която ще се проведе следващия месец в Порту.

Форумът ще бъде централен елемент от шестмесечното ротационно председателство на страната.

Срещата на върха, която трябва да се проведе в Порту на 7 и 8 май, е вдъхновена от плана за действие на Европейската комисия за прилагане на Европейския стълб на социалните права.  В нея ще участват не само политици, но и представители на гражданското общество.

“Вече имаме ангажимент от европейските институции“, каза Закариаш. “Това, което искаме да постигнем, е сериозен ангажимент на държавите-членки, дори повече – нашата амбиция е компаниите, синдикатите и гражданското общество да се ангажират с тези цели.“

Според държавния секретар “важната точка“ е да се премине от принципи към действие, като се надгради върху ангажиментите, поети през 2017 г. в Гьотеборг, Швеция.

Тя добави, че в първия ден от срещата на върха социалните партньори – представители на трудовите организации и работодателите, ще имат среща с държавни и правителствени ръководители на Европейския съюз, членове на Европейския парламент и експерти. Водещата цел ще е да се споразумеят за компромисен документ, който ще бъде предаден на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.

На втория ден държавните и правителствените ръководители трябва да се срещнат, за да подпишат  споразумение.

“Работим така, че тези два документа да са съвместими и допълващи се“, каза Закариаш. “По първия документ работи нашето председателство и Комисията; вторият документ трябва да бъде създаден от председателя на Европейския съвет, който председателства заседанието на втория ден и ще бъде обсъждан, докато достигне окончателната си форма.”, уточни тя.

Тя каза още, че според проучване на Евробарометър основните проблеми на работещите са заетостта, образованието, здравните услуги и  пенсиите.

Ето защо е точното време да преминем от “разговор към действие“, заяви тя.

“Целите винаги могат да бъдат критикувани: може да се каже, че намаляването на бедността с 15 милиона души е твърде малко, но трябва да бъдем реалисти“, каза тя. “Ако успеем да осигурим заетост на  78% от пълнолетното население, би било много добре, особено ако става въпрос за качествени работни места, равенство и справедливи минимални заплати.

“Ако успеем да измъкнем 50 млн. души от бедността и особено 5 милиона деца, мисля, че това би било много важен крайъгълен камък, към който, ако се ангажират профсъюзите и сдруженията на работодателите, държавите членки също трябва да поемат отговорност”, допълни Закариаш.

Европейският стълб на социалните права, който беше приет през 2017 г. в Швеция, имаше за цел да отговори на социалните проблеми, като аспектите от дневния ред останаха главно в ръцете на държавите членки. ЕС има роля в координирането и гарантирането, че целите на справедлива Европа са постигнати.

Когато държавните и правителствените ръководители и институциите на ЕС се събраха през 2017 г., за да съгласуват принципите, по които трябва да се управляват държавите-членки и обществото като цяло, те се позоваха на “важността“ на заетостта, справедливите заплати, социалните консултации, равното заплащане и недискриминацията.

В допълнение към тези въпроси се обсъжда и втора група, свързана с правото на образование и адекватно обучение, както и трета, свързана с проблемите на равенството между половете, недискриминацията, както и аспекти, свързани със социалната подкрепа, закрилата на детето, защита в здравето, старостта и жилищата. Общо 20 принципа трябва да бъдат обсъдени на срещата на високо равнище през май.

“Това са основните цели на този план за действие“, каза Закариаш. “Нуждаем се  държавите-членки да се ангажират с тези цели и да декларират, че трябва да раздвижим европейската социална програма, за да се измъкнем от тази криза и да тръгнем по-сплотено по пътя на растежа”, подчерта тя.

“За постигането на тези цели ще направим това, което можем, според своите социални системи и според общите действия между държавите-членки“, заключи Закариаш.