Нужни са спешни мерки за защита на европейските морета

Бреговете и моретата са силно засегнати от вредното въздействие на непрекъснато нарастващия морски сектор и замърсяването с пластмаси, селскостопански, промишлени и битови изделия. [olenalavrova / Shutterstock]

Моретата в цяла Европа са в генерално лошо състояние, според доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) “Морски вести II”, публикуван в четвъртък (25 юни).

Настоящото състояние на европейските морета е лоша новина за хората, чийто поминък и препитание пряко зависят от здравите морски екосистеми, предупреди Агенцията в изявление.

“Състоянието на нашите морета определя техния капацитет да осигуряват, наред с друго, кислород, храна, обитаем климат и определени суровини, а също така да подпомага нашия отдих, свободно време и здраве”, се казва в изявлението на ЕАОС.

Проблемите с нестихващия свръхлов, замърсяването и ерозията, причинени от глобалното затопляне остават до голяма степен незасегнати, въпреки директива на ЕС, приета през 2008 г., която изисква държавите членки да постигнат целта за чисти и здрави морета до 2020 г.

Вече е ясно, че страните членки няма да успеят да спазят крайния срок и да изпълнят правнообвързващата цел, заяви коалиция от екологични НПО.

“Бреговете и моретата са силно засегнати от вредното въздействие на непрекъснато нарастващия морски сектор и замърсяването с пластмаси, селскостопански, промишлени и битови изделия”, посочи Нилс Хьоглунд от екологичната организация “Коалиция за чисто Балтийско море”.

Изхвърлянето на промишлени селскостопански продукти в реките влияе на химичния състав на моретата, посочва ЕАОС, като добавя, че тези проблеми се усложняват от климатичните промени.

79% от крайбрежното дъно на ЕС е засегнато от интензивно тралиране (опасен за морското дъно метод за улов на рапани и калкан). Докладът посочва, че 53% от акулите и скатовете са застрашени от страничен улов, а състоянието на морските бозайници се влошава рязко от 2009 г. насам.

Неправителствените организации в областта на околната среда смятат, че е крайно време Европа да вземе спешни мерки.

“Европейските морета са в тежко състояние, но въпреки това европейските страни членки продължават да не полагат достатъчно усилия в тази насока”, коментира Алис Белин, експерт по морска политика в неправителствената организация “Морета в риск”.

“Имайки предвид пропуснатия краен срок до 2020 г., очакваме от страните от ЕС да приемат възможно най-скоро още по-амбициозни мерки, за да компенсират загубеното време. Ако им липсва вдъхновение, ги насърчаваме да разгледат Синия манифест на организацията – план за спасяване на моретата до 2030 г.”

“Имаме нужда от междуправителствени целеви групи, за да се изправим срещу кумулативния натиск над нашите морета”, посочи Хьоглунд.

Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс вярва, че все още имаме шанс да спрем негативните процеси.

“Все още имаме шанс да възстановим морските екосистеми, ако действаме решително и последователно и постигнем устойчив баланс между начина, по който използваме моретата и влиянието ни върху морската среда”, посочи Брюнинкс.