Ограничаването на свободното движение в ЕС трябва да е координирано

Затворена граница между Дания и Германия заради коронавируса, 14 март 2020 г. [Martin Ziemer/EPA/EFE]

Съветът на Европейския съюз – представителите на страните-членки, прие във вторник препоръка за координиран подход при ограничаването на свободното движение заради пандемията. Тази препоръка има за цел да увеличи прозрачността и предвидимостта за гражданите и бизнеса.

“Пандемията от COVID-19 наруши ежедневието ни по много начини. Ограниченията за пътуване затрудниха някои наши граждани да стигнат до работното си място или до университета или да посетят близките си. Наш общ дълг е да осигурим координация на всички мерки, които засягат свободното движение, и да предоставим на нашите граждани цялата информация, от която се нуждаят при вземането на решение за пътуване”, заяви Михаел Рот, министър на Германия по европейските въпроси

Всички мерки, ограничаващи свободното движение с цел опазване на общественото здраве, трябва да бъдат пропорционалнии недискриминационни и трябва да бъдат отменени веднага щом епидемичната обстановка позволи това.

Препоръката на Съвета не е правнообвързващ инструмент, а за прилагането на съдържанието ѝ отговорност носят органите на държавите членки.

Общи критерии и обозначаване

Всяка седмица държавите членки трябва да предоставят на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията  наличните данни за броя на новосъобщените случаи на 100 000 души от населението през последните 14 дни, броя направени тестове на 100 000 души от населението през последната седмица (интензивност на тестването) и процента на положителните проби през последната седмица (процент на положителните проби)

Въз основа на тези данни Европейският център ще публикува седмична карта на държавите на ЕС, по региони, за да ги подпомогне  при вземането на решения. Всеки район следва да бъде обозначен със следните цветове:

  • зелено, ако 14-дневният брой на уведомленията е по-малък от 25 и процентът на положителните проби е под 4%
  • оранжево, ако 14-дневният брой на уведомленията е по-нисък от 50, но процентът на положителните проби е 4% или повече, или ако 14-дневният брой на уведомленията е между 25 и 150 и процентът на положителните проби е под 4%
  • червено, ако 14-дневният брой на уведомленията е 50 или по-висок и процентът на положителните проби е 4% или повече, или ако 14-дневният брой на уведомленията е по-висок от 150
  • сиво, ако няма достатъчно информация или ако интензивността на тестване е по-ниска от 300

Ограничения на свободното движение

Държавите членки не следва да ограничават свободното движение на лица, пътуващи до или от „зелени“ райони.

Ако някоя от страните обмисля дали да приложи ограничения, те следва да зачитат различията в епидемичната обстановка между „оранжевите“ и „червените“ райони и да действат по пропорционален начин. Тя следва също така да вземе предвид епидемичната обстановка на собствената си територия.

По принцип държавите не следва да отказват влизане на лица, пътуващи от други страни от общността. Държавите членки, които считат за необходимо да въведат ограничения, може да изискват от лицата, пътуващи от „незелени“ райони: да се подложат на карантина и да бъдат тествани след пристигане.

Страните може да предложат възможност за замяна на този тест с тест, направен преди пристигането. Също така те може също така да изискват от лицата, влизащи на тяхна територия, да представят формуляри за локализиране на пътниците. Следва да бъде изготвен общ европейски формуляр за локализиране на пътниците, който да може да се използва от всички.

Координация и предоставяне на информация

Правителствата, които възнамеряват да прилагат ограничения, следва първо да информират засегнатата държава членка преди влизането им в сила, както и другите държави от общността и Еврокомисията. Ако е възможно, информацията следва да бъде предоставена 48 часа предварително.

Властите на съответната държава следва също така да предоставят на обществеността ясна, изчерпателна и навременна информация за всички ограничения и изисквания. Като общо правило тази информация следва да се публикува 24 часа преди мерките да влязат в сила.

Правителствата отговарят за свободата на движение

Решението дали да се въведат ограничения на свободното движение с цел опазване на общественото здраве, остава в сферата на отговорност на държавите членки; координацията по този въпрос обаче е от съществено значение. От март 2020 г. насам Комисията прие редица насоки и съобщения с цел подпомагане на усилията на държавите членки за координация и гарантиране на свободното движение в рамките на ЕС.

Статистиката в България

Данните в Националната информационна система показват, че 587 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас за изминалото денонощие. За последните 24 часа са направени 4320 PCR теста.

Общо 24989 са доказаните случаи на коронавирус, като от тях 8099 са активни. Излекувани са вече 15975 души. 128 от тях са регистрирани през изминалите 24 часа.
Пациентите с потвърден COVID-19, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, са 1221. От тях 65 се намират в интензивни отделения или клиники.