Партиите не може да получават дарения от фирми, реши КС

"Системата на финансиране трябва да гарантира, че всички партии са в състояние да се съревновават при равни възможности, което осигурява политическия плурализъм и създава гаранция за ефективното функциониране на демократичните институции", казват съдиите. [https://pixabay.com/]

Партиите не може да получават дарения от фирми. Това следва от решение на Конституционния съд, прието единодушно във вторник, 27 април.

“Системата на финансиране на политическите партии не може да не се съобразява с конституционните принципи, които налагат определени ограничения върху нея. Държавната власт произтича от гражданите и може да се осъществява само в техен интерес. Казано общо, ограниченията трябва да бранят от изкривяване отношението “гражданин – партия – държавна власт”, пише в решението си КС.

От него се разбира, че проблемът е в сегашната уредба, а не в практиката по принцип. Причината е, че Законът за политическите партии (ЗПП) и Изборният кодекс (ИК) допускат и фирми с държавно и общинско участие да даряват на политиците и за предизборните им кампании, а това е недопустимо.

“Системата на финансиране трябва да гарантира, че всички партии са в състояние да се съревновават при равни възможности, което осигурява политическия плурализъм и създава гаранция за ефективното функциониране на демократичните институции”, казват съдиите.

КС подчертава също, че трябва да бъде въведен лимит на даренията от търговци. В момента няма таван за размера на даренията. Партиите обаче не могат да получават дарения от юридически лица и от еднолични търговци, които имат просрочени публични задължения, или са регистрирани в офшорни зони.

“Допълването на публичното финансиране при равни за всички  политически партии условия с частно финансиране, което е избирателно и без пределен размер, поставя политическия плурализъм под заплаха. То  подрива равенството в политическите права на гражданите и възможността им свободно да формират и изразяват своята политическа воля”, обяснява съдът.

И допълва, че “системата на финансиране в нейната цялост, включваща и частни дарения, трябва да осигури принципът на политически плурализъм да не бъде нарушен чрез поставянето на определени участници в неравностойна позиция или чрез привилегироването на други. Възможността партиите да се финансират от частни източници следва да е съпроводено от ограничаване на размера на финансиране, което може да бъде предоставено от отделен дарител. Само така правната уредба може да гарантира политическия плурализъм. Разрешаването на неограничени дарения от юридически лица и еднолични търговци при единствено предвидените минимални законови ограничения не създава такива гаранции”.

Съдиите отменят и текста от ЗПП, който регламентира партийните субсидии като възможност, а не като задължение на държавата.

Промените, които КС отмени по искане на президента Румен Радев, бяха въведени през 2019 г. под натиска на ДПС. С тях бе позволено партиите да получават пари от фирми. Така трябваше да бъде компенсирано орязването на държавните субсидии, които в онзи момент бяха намалени от 11 лв. на 1 лв. за всеки получен действителен глас на парламентарни избори.

Преди това само физически лица можеха да даряват на партиите.