Пахор: ЕС носи отговорност за смекчаване на конфликтите по целия свят

На Междупарламентарната конференция по външна политика и сигурност  присъстваха делегации от националните парламенти на ЕС, страните кандидатки и членове на НАТО извън ЕС, както и членове на Европейския парламент и представители на Европейската служба за външна дейност. [Slovenian Presidency]

На междупарламентарната конференция за общата външна политика и  сигурността на ЕС, организирана от словенското председателство  в Любляна в четвъртък (9 септември), се чуха призиви за единен и активен подход на блока към глобалните предизвикателства.

Председателят на Народното събрание Игор Зорчич заяви, че ЕС трябва да използва силата си на икономическа суперсила и най-големият дарител на помощи за развитие. Той отбелязва, че нито една държава-членка няма възможност да се справи сама с глобални проблеми като тероризма или пандемиите.

Председателят на Националния съвет Алойз Ковша каза, че общият отговор на кризите е израз на солидарност между страните членки.

Важността на бързата и ефективна реакция на ЕС беше подчертана от президента Борут Пахор, който каза, че това е възможно само ако интеграцията се задълбочи и автономността на ЕС се засили. Ако ЕС остане просто общност от национални държави, неговата сила и привлекателност ще отслабнат.

Според Пахор ЕС носи отговорност за смекчаване на конфликтите по целия свят. Афганистан е един от тези конфликти и поставя едно от най-големите предизвикателства пред общата външна политика и сигурността на блока.

Върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел се съгласи, че кризата в Афганистан може да бъде катализатор, който да направи външната политика на блока по-силна.

Борел подчерта, че ЕС няма да признае новото правителство на Афганистан, но заяви, че въпреки това е необходимо да се включи в преговори и координация, по-специално за хуманитарната помощ, тъй като Афганистан е изправен пред “хуманитарна криза с библейски размери“.

Както Пахор, така и Борел твърдят, че стратегическата устойчивост на ЕС трябва да бъде подобрена и да включва повече възможности за отбрана и киберсигурност, цифрова автономия и сигурност на критичната инфраструктура.

На конференцията присъстваха делегации на парламенти от ЕС, кандидатки за членство в НАТО и представители на евроинституциите.

В панела за ролята на външната политика на ЕС външният министър Анже Логар каза, че “Афганистан е едно от най-големите предизвикателства пред международната общност, което изисква решителна и координирана реакция на държавите -членки на ЕС“.

Министърът добави, че опитът с борбата с пандемията може да се използва за по-добра подготовка за бъдещи кризи и подчерта значението на ефективния мултилатерализъм за справяне с глобалните предизвикателства.

В панела за Западните Балкани участва министърът на отбраната Матей Тонин, който заяви, че е необходимо ЕС да прояви солидарност със страните от региона и да ги подкрепи в процеса на присъединяване.

От друга страна, тези страни трябва да ускорят реформите, каза той и добави, че дългосрочната стабилност в Европа може да бъде гарантирана само когато се присъединят към ЕС.