Полша и Унгария може да останат без еврофондове, ако потъпкват правата на гейовете

Анти-ЛГБТ проява на 16 август 2020 г. във Варшава, Полша. [Shutterstock/MOZCO Mateusz Szymanski]

Зачитането на Хартата на основните права в Европейския съюз може да се използва за блокиране на средства от фондовете, насочени към проекти, които потъпкват демокрацията или дискриминират гейовете и лесбийките, заяви представител на Брюксел.

В рамките на споразумение, постигнато през декември,  Европейският парламент успя да наложи позоваването на Европейската харта за основните права и спазването на равенството между половете и недискриминацията при начина на изразходване на средствата от ЕС.

Тези разпоредби “биха могли да бъдат потенциална кука“ за “блокиране на пари, ако видим, че нещо не върви в правилната посока“, заяви служителят, попитан как Европейската комисия може да попречи на проекти, които пречат на работата на демократичните институции.

“Когато се одобряват, финансирани от Брюксел проекти в държавите-членки, има задължение и за двете страни. Трябва да се гарантира, че тези проекти отговарят на Хартата на основните права“, каза служителят пред EURACTIV.

“В контекста, в който се намира в момента в Европа, ние разискваме тези ценности и проследяването на пътя на парите по много по-прецизен начин“, каза служителят от Брюксел.

Правилникът за структурните фондове на ЕС беше приет през декември, като в него са включени подробни разпоредби, регулиращи регионалните разходи, които съставляват почти една трета от бюджета на общността.

Спазването на Хартата през всички фази на регионалните разходи на ЕС е задължение от приемането й, но доскоро изпълнителната власт на блока не следеше стриктно за несъответствия.

Предишният мандат на Европейската комисия се сблъска с “конкретни примери на злоупотреба на определени институции или дори на така наречените институции на гражданското общество в някои държави-членки”.

Миналото лято ЕС отхвърли безвъзмездна помощ по програмата за побратимяване “Европа за гражданите“ на няколко полски градове, които открито се обявиха за “зони без ЛГБТ“.

Обявявайки решението, Европейската комисия заяви, че потвърждава, че Европейският съюз отстоява равенството на всички хора. “Ценностите и основните права на ЕС трябва да бъдат зачитани от държавите-членки и държавните органи“, каза европейският комисар по равнопоставеността Хелена Дали.

През декември унгарският парламент одобри изменения в конституцията, провъзгласяващи, наред с други неща, че “майката е жена, бащата е мъж“. Същият ден беше приет законопроект, който задължава самотните хора да поискат специално министерско разрешение за осиновяване на дете, което прави почти невъзможно за гей и лесбийските двойки да осиновяват деца.

Преработена стратегия

През декември Европейската комисия прие преразгледана стратегия за прилагане на Хартата на основните права.

Според представителя на ЕС, предоставянето на такава възможност в стратегията ще “гарантира, че през новия програмен период спазването на основните права ще бъде взето предвид много повече, отколкото в миналото“.

Наскоро зам.–председателят на Комисията по ценности и прозрачност, Вера Йоурова, потвърди, че изпълнителният орган на ЕС ще публикува годишен доклад за хартата с по-силен фокус върху нейното прилагане в държавите-членки.

В същото време Йоурова призна, че кризата с COVID-19 е увеличила разликите в равенството в страните от общността, поставяйки на изпитание основните права.

Според вътрешната база данни на Европейския съд, 135 от общо 865 дела през 2019 г., включват тълкуване на една или повече разпоредби на хартата.

Приблизително 15% от делата, заведени пред съда, се отнасят до тълкуването на хартата.

“Документът засили ролята на съдиите като пазители на демокрацията, свободата и справедливостта в правния ред на ЕС“, каза Кун Ленартс, председател на Съда на Европейските общности.