Португалия очаква пробив в реформата на Общата селскостопанска политика

Португалският министър на земеделието Мария до Сеу Антунеш,  5 март 2021 г. [ EPA-EFE / SANTOS ]

Португалия е оптимист, че скоро може да бъде постигнато споразумение за реформата на Общата селскостопанска политика, заяви министърът на земеделието на страната Мария до Сеу Антунеш в интервю за EURACTIV.

Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз наскоро свика съвместна преговорна среща, наречена супер триалог между Еврокомисията, Европарламента и Съвета, за да се търси пробив в преговорите.

В навечерието на преговорите, Антунеш потвърди ангажимента на страната си да прокара реформата на Общата селскостопанска политика в опит да осигури предсказуемост за европейските фермери.

“Вярвам, че този месец е от решаващо значение за планирането на преговорния процес, тъй като се приближаваме към фазата на изграждане на споразумение“, каза тя.

Целта е преговорите да приключат в мандата на португалското председателство. Това наложи изменение на графика на разговорите.

Според Антунеш, ако бъде постигнато съгласие, стратегическите планове във всяка държава-членка могат да започнат да се реализират от януари 2023 г.

“На този етап ще бъде важно да се даде тласък на преговорите чрез супер триалога, който ще даде възможност за цялостен политически преглед на трите регламента, който съставляват Общата селскостопанска политика“, каза тя.

Регламентите се отнасят до пазарните правила, стратегическите планове и администрацията на селскостопанската политика.

Португалският министър заяви, че инициативата за супертриалог е получила топло посрещане по време на срещите в началото на месеца с председателя на комисията по земеделие на Европейския парламент Норберт Линс и с еврокомисаря по земеделие Януш Войчеховски.

Сложен процес

Антунеш отхвърли идеята, че по време на преговорите за реформата са възникнали непреодолими трудности.

“Процесът е сложен и отнема време, както и много техническа и политическа работа“, каза тя.

Министърът подчерта, че сега са налице условията за напредък в балансирането на позициите на трите основни действащи лица.

“Ангажименти трябва да бъдат поети и от трите институции и това ще даде краен резултат, който със сигурност ще донесе добро споразумение за европейското земеделие“, каза тя.

Антунеш заяви, че председателството ще публикува документите от преговорите.

“Новото сега е да се предоставя редовна информация за състоянието на преговорите по прозрачен начин“, добави тя.

Социална обусловеност и стратегически план

Основен нерешен въпрос в разговорите остава включването на социални условия в реформата на програмата на ЕС за субсидии за земеделие.

Антунеш припомни, че социалните условия не са част от първоначалното предложение на Комисията, нито е в мандата, който португалското председателство получи от министрите на ЕС.

“Въпреки това го считам за изключително важен въпрос от социалния стълб на приоритетите на португалското председателство. Работим по него “, каза тя.

Трябва да бъдат проверени редица променливи, като правното основание на мярката в Европа и въпросите, свързани с валидността на контрола, за да се види какъв марж има социалното измерение в Общата селскостопанска политика.

На последния триалог за стратегическите планове на 10 март председателството представи пакет с предложения за продължаване на ангажиментите за директните плащания, добави Антунеш.

Министърът заяви, че е оптимистка, че след този набор от предложения позициите могат да бъдат съгласувани. Тя добави, че вярва в ангажимента на Съвета и Парламента да постигнат напредък в преговорите.