Португалски министър: Имаме един океан и трябва да го пазим заедно

Португалският министър по морските въпроси Рикардо Серао Сантош [Европейски съюз]

Международното сътрудничество е силно необходимо за справяне с глобалните предизвикателства касаещи морските ресурси. Проблеми като затоплянето на Световния океан не могат да бъдат решени само от няколко държави. Това заяви португалският министър по морските въпроси Рикардо Серао Сантош в ексклузивно интервю за EURACTIV.

Мисълта за Португалия припомня за исторически личности като Вашко да Гама, предшественик на вековното завладяване на моретата, което е създало богатство и прогрес за нацията на Иберийския полуостров.

Тъй като миналото и бъдещето на страната са тясно свързани с океаните, не е изненадващо, че състояние на морето по света е от особено значение за Серао Сантош.

“Имаме само един океан и на него вредят антропогенни фактори като човешката дейност”, каза той и добави, че това е причината Европа да полага усилия в сътрудничество за добро и правилно управление на океаните.

Морски биолог и бивш законодател в комисията по риболов на Европейския парламент, Серао Сантош подчерта, че замърсяването с пластмаса и прекомерният риболов са само най-видимите предизвикателства, пред които са изправени морските ресурси в световен мащаб.

Той посочи окисляването заради загубата на кислород като основен проблем за затоплянето на океаните, което засяга и биологичното разнообразие в морето.

Според него затоплянето на океана е проблем, който не може да бъде разрешен само от една държава. Нужно е стабилното глобално управление на океаните.

Изглежда, че след 2015г. нещата се променят и опазването на океана се превръща в цел и част от дневния ред на ООН.

“Като учен бях наистина изненадан и почти обиден, че той се споменаване рядко в Парижкото споразумение от 2015 г.”, каза министърът, припомняйки, че концепцията за “глобално затопляне” е измислена от океанограф.

След Парижкото споразумение, първата оценка на ООН за Световния океан беше публикувана през 2016 г., а първата Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC) за океаните беше сформирана през 2019 г.

“Сега изглежда, че правителствата се интересуват от темата, показват повече амбиция и си поставят по-високи цели”, заяви той.

Науката не е достатъчна

За Серао Сантош научните познания са от ключово значение за гарантиране на производителността и устойчивостта на морските системи.

“Но науката не е достатъчна без добро управление”, като споменава, че учените могат да предложат действия, но правителствата трябва да приложат мерки.

Синя икономика

Океаните заемат важно място в програмата на ЕС за Зелената сделка. Министрите по морските въпроси ще обсъдят, във вторник (8 юни), въпроса за интегрираната морска политика.

Португалския министър очаква окончателната декларация да бъде разделена на четири основни цели: океани, които поддържат живота; защита и опазване; намаляване на риска и устойчива синя икономика.

Концепцията за синята икономика е доста широка и включва всички печеливши бизнеси свързани с дейността на океаните и моретата, освен риболова.

Има опасения относно въздействието на вятърните паркове в отдалечените от брега води.

“Разбира се, има напрежение по този въпрос и трябва да бъде обсъден заедно с други икономически дейности в морето, включително риболов, туризъм и аквакултури. Но мисля, че вятърните паркове биха могли да дадат важен принос за зеления преход”, каза той.

Аквакултури

Аквакултурите са друг компонент от концепцията за синя икономика и макар Португалия да не е силно ангажирана с тази практика, Серао Сантош призна, че може да допринесе за производството им и по-малкото въздействие, ако секторът се поучи от грешките в миналото.

“Аквакултурата сама по себе си не е дяволът, съвсем не”, каза той и добави, че  в миналото обаче страните са злоупотребявали с тази технология.

Той спомена, че мангровите гори, които растат в тропически местообитания, са били унищожени, за да направят място на ферми за скариди.

Край на вредните субсидии

Запитан за срещата на Световната търговска организация (СТО), на която се очаква да бъде обсъдено спирането на вредните субсидии за рибарството, той каза, че въпросът е решен в Европа с последната реформа за общата политика в областта на рибарството (CFP).

Вредните субсидии се отнасят до публична средства в подкрепа за строителството на кораби и други инвестиции в риболовен капацитет, което се счита за основен фактор за прекомерния риболов.

“В миналото CFP доведе до известен свръхкапацитет, но новите регулации не позволяват публични разходи за изграждане на нови кораби, а също така има ограничения в увеличаването на капацитета.”