Проектът за нова конституция: Президентът вече не участва в избора на главен прокурор

Президентът вече няма роля в назначаването на главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. А главният прокурор получава право на законодателна инициатива през т.нар. Съдебен съвет на прокурорите.