Първата цел на Германия е бюджетът на ЕС

[EPA-EFE | Michael Kappeler/Pool]

Седмица преди Германия да поеме председателството на Съвета на ЕС на 1 юли бе приета дългоочакваната ѝ програма с приоритети, фокусирани върху управлението на здравната криза и нейните икономически и социални измерения. Предава EURACTIV Германия.

“Очакванията на партньорите ни са високи”, посочи заместник говорителят на правителството Улрике Демер на пресконференция. За външния министър Хайко Маас Германия е двигател и посредник на Европа.

Програмата, видяна от EURACTIV Германия, извлича поуки от пандемията. Ще бъдат оценени европейските инструменти за управление на кризи и отсега нататък место да бъдат внасяни от трети страни в Европа ще се произвеждат медицинско оборудване и лекарства. Същото важи и за хранителните продукти.

Преговорите за многогодишната финансова рамка (МФР), седемгодишният бюджет на ЕС, стоят начело в графика за възстановяване след кризата, тъй като бюджетът е свързан с фонда за възстановяване “ЕС от следващо поколение”.

Намирането на консенсус по този въпрос ще бъде най-важната задача за Берлин. Германия ще трябва да убеди страните членки, които настояват за заеми вместо грантове за най-силно засегнатите от кризата държави.

Дигитален суверенитет

За да подпомогне конкурентоспособността на Европа по време на кризата и да гарантира нейния суверенитет, Германия цели да изгради високоефективна, суверенна и устойчива европейска дигитална инфраструктура.

За да станем независими от доставчиците на облачни услуги в САЩ, например, трябва да се популяризира европейският облачен проект „Gaia X“. Това е съвместно френско-германско предприятие, в което германските и френските икономически министри Петер Алтмайер и Бруно Льо Мейър инвестираха политически капитал.

За да станем независими от доставчиците на американски облачни услуги, е нужно европейският облачен проект Gaia X да бъде популяризиран. Това е съвместна френско-германска инициатива, подкрепена от германския и френския икономически министър Петер Алтмайер и Бруно Льо Мер.

Германия подкрепя и европейските пространства за данни, които присъстват в Европейската стратегия за данни.

Използването на здравни данни трябва да бъде регулирано от Кодекса на поведение на ЕС. Германия иска изкуственият интелект да бъде достъпен във всички сектори, но винаги в полза на свободното и демократично общество.

По въпроса за киберсигурността, страните от ЕС трябва да си сътрудничат по-тясно помежду си, особено по отношение на защитата на критичните инфраструктури. Германия подкрепя и общо минимално ниво на киберсигурност за всички устройства на пазара.

Нови данъци в ЕС

Програмата на Германия не спомена изграждането на 5G. Според нея, дигиталният данък трябва да бъде приложен веднага щом Организацията за икономическо сътрудничество и развитие постигне споразумение по въпроса.

Германия се застъпва и за данък върху финансовите транзакции, проект, иницииран от финансовия министър Олаф Шолц (Социалдемократическа партия).

Конференция за бъдещето на Европа

Относно социалните въпроси, германското правителството иска да насърчи разработването на европейска рамка за приемането на национална минимална заплата и основни системи за сигурност.

Правителството търси и политически сигнал в подкрепа на равнопоставеността между половете.

Конференцията за бъдещето на Европа също е включена в програмата – нещо, за което Европейският парламент и гражданското общество настояват от седмици.

Нищо ново в политиката за климата

Формулировката на политиката за климата в програмата е доста неясна.

Съгласно разпоредбите на Парижкото споразумение за климата, германското правителство възнамерява да получи обща позиция в Европейския съвет, за да бъде приета стратегията за биологичното разнообразие и проекта на европейски закон за климата.

Германското правителство призовава Европейската комисия да обсъди областите, в които са необходими допълнителни политически мерки. Друг нов елемент в програмата се отнася до хуманното отношение към животните и етикетирането на храните.

Миграционната политика

Що се отнася до миграцията, програмата на Германия поставя на преден план дългосрочната реформа на Общата европейска система за убежище (CEAS). Въпреки че федералното правителство възнамерява да продължи реформите въз основа на предложенията на Европейската комисия, програмата на председателството предлага и свои собствени предложения.

Друга важна глава се отнася до насърчаването на върховенството на закона в цяла Европа.

Германия подкрепя предложението на Европейската комисия за обвързване на спазването на стандартите за върховенство на закона с европейските фондове.

Външна политика

Според програмата на председателството, външната политика на ЕС ще бъде насочена  върху Китай.

Германското правителство възнамерява да работи за повече реципрочност във всички области на политиката и да установи по-добри условия за конкуренция, например в двустранните споразумения за инвестиции.

По отношение на преговорите за Брекзит Германия настоява за баланс между правата и задълженията в новото партньорство и въвеждането на условия за лоялна конкуренция.

Германското правителство нарича САЩ най-близкият партньор по отношение на външната политика и политиката за сигурност извън ЕС, с който трябва да се установи активно сътрудничество. Дали САЩ ще са на същото мнение обаче вероятно ще предопределят президентските избори през ноември.

Разочарование сред германската опозиция

Германската опозицията гледа на програмата критично. Говорителят за европейската политика на “Зелените” Франциска Брантнер определи програмата игнориране на бъдещето и разочароваща по отношение на съдържанието, тъй като, според нея, правителството е отслабило амбициите си за защита на климата.

Според Братнер, програмата не отговаря на очакванията в областта на равните възможности за жените.

Нейният колега Андрей Хунко (Левица) изрази съжалението си от липсата на клауза за социален прогрес, която да дава предимство на защитата и правата на работещите над свободите на вътрешния пазар в ЕС.