Скопие не приема Гоце Делчев за българин, но се търси решение

Искането на София Гоце Делчев да бъде записан като българин остава неприемливо за Скопие, но продължава да се търси приемлива формула.