София отговаря с проучвания и обучения на критиките на ЕК за върховенството на закона

Макар и разделението на властите да не предполага прокуратурата да има законодателна инициатива, в плана на правителството е заложено точно тя да подготви промени в НК и НПК.