Стратегията “От фермата до трапезата” намалява употребата на пестициди наполовина

Представяйки стратегията, еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Стела Кириакидес нарече целите "амбициозни". [Shutterstock]

Дългоочакваната стратегия на ЕС “От фермата до трапезата” (Farm to Fork), публикувана в сряда (20 май), разкри дългоочакваната цел от 50% намаляване на употребата и риска от пестициди.

След месеци спекулации Европейската комисия ще предприеме действия за намаляване на общата употреба и риска от всички химически пестициди, както и използването и риска от високорискови пестициди с 50% до 2030 г.

За да постигне това, стратегията обещава да преразгледа директивата за устойчиво използване на пестициди, да засили разпоредбите за интегрирано управление на вредителите и да насърчи по-широкото използване на безопасни алтернативни начини за защита на реколтите от вредители и болести.

Това са “амбициозни цели за значително намаляване на пестицидите до 2030 г”. Предназначението им е да “намалят употребата и риска за хората, включително земеделски стопани и околната среда”, заяви еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес.

Стратегията гласи, че селскостопанските практики, които намаляват употребата на пестициди чрез Общата селскостопанска програма ще бъдат от първостепенно значение, а стратегическите планове на държавите членки следва да отразяват този преход.

Възникнаха обаче въпроси относно пригодността на начина, по който са набелязани задължителните цели.

През януари тази година Европейската сметната палата публикува доклад, в който се стигна до заключението, че ЕК не е в състояние адекватно да измери и намали ефектите и рисковете от използването на пестициди поради липса на подходящи данни. Докладът подчертава, че показателите за риска, на които се основават оценките, са неподходящи.

“Всички сме наясно, че трябва да подобрим данните и информираността си относно степента на използване на пестициди в ЕС”, призна Кириакидес.

Тя добави, че по тази причина Комисията ще “предложи промени в законодателство от 2009 г. относно статистиката за пестицидите, за да се преодолеят пропуските в данните”. ЕК ще поиска сътрудничеството на държавите членки, така че процесът на национално ниво да бъде възможно най-прозрачен.

Мартен Дермин, специалист в областта на околната среда в “Мрежа за действие против пестицидите в Европа” приветства предложенията. Tой посочи, че фактът, че “Европейската комисия признава необходимостта от дълбока реформа в селското стопанство сам по себе си е революция”.

“Синтетичните пестициди са една от главните причини за намаляването на биологичното разнообразие. Поемането на тази посока от страна на ЕК сега трябва да бъде последвано от стриктно прилагане на законодателството”, заяви Дермин. Той добави, че 50% е прогресивна цел, въпреки че ще е необходима повече амбиция за възстановяване на биоразнообразието.

Жералдин Кутас, генерален директор на Европейската агенция за растителна защита заяви пред EURACTIV, че “ще приветства поставянето на реалистични цели, отразяващи резултатите от оценка на въздействието”.

“Намаляването на използване на пестициди с 50% до 2030 г. не е реалистично и няма да доведе до желания ефект за установяване на по-устойчив модел за производството на храни в Европа”, посочи тя.

Кутас добави, че индустрията непрекъснато инвестира в нови технологии, било то биопестициди или във все по-екологични пестициди, което позволява на фермерите да произвеждат повече, докато използват по-малко природни ресурси.

В действителност, като част от стратегията си за подпомагане на алтернативи на пестицидите, Европейската комисия заяви, че ще улесни пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи биологично активни вещества.

Тази новина бе приветствана от Дженифър Люис, изпълнителен директор на асоциацията на производителите на биологични вещества. Тя подчерта, че биологията трябва да бъде “поставена в сърцето на стратегията от “Фермата до трапезата”, за да могат фермерите и селскостопанската икономика да процъфтяват”.