Съветът на ЕС прие пакета “Мобилност”

Протест на български превозвачи срещу пакета "Мобилност" [Анелия Николова, Дневник]

Съветът на ЕС прие във вторник реформата в сектора на автомобилните превози в ЕС, известна като пакета “Мобилност”. Очаква се България и няколко други страни от Източна Европа да атакуват новото европейско законодателство пред Съда на ЕС в Люксембург, ако то бъде окончателно прието в този му вид.

Страните от Западна Европа твърдят, че новите правила целят подобряване на условията на труд за шофьорите на камиони. Говори се за по-справедливи правила за командироване и достъп до пазара на превози. Повечето държави от Централна и Източна Европа обаче виждат като основна цел на пакета “Мобилност“ елиминирането на конкуренцията за превозвачите от Западна Европа.

Пакетът се състои от два регламента, които регулират достъпа до пазара на автомобилни превози в ЕС и професията на автомобилния превозвач. Има нова наредба за максималното работно време и минималното време за почивка на водачите. Към пакета е приложена и директива за командироването на шофьорите.

След гласуването на Съвета на ЕС предстои пакетът “Мобилност” да бъде гласуван на второ четене от Европейския парламент, преди да бъдат публикуван в Официалния вестник на ЕС. Двата регламента ще влязат в сила 20 дни след обнародването им. Има специални крайни срокове за монтиране на тахографите на камионите.

Против пакета са гласували девет държави – България, Кипър, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Малта, Полша и Румъния.

По-богатите страни, включително Франция и Нидерландия, подкрепят реформите. Според профсъюзите на работниците в западните страни мерките ще направят работните места в автомобилния сектор по-привлекателни. Държавите от Източна и Централна Европа се опасяват, че това ще доведе до сериозен удар върху тяхната конкурентоспособност и голяма загуба на работни места.

Проблемите

Най-големият проблем е задължителното връщането на всеки осем седмици на камионите в държавата, в която е регистрирана фирмата. Превозвачите от Източна Европа са против новите регламенти за почивката на шофьора извън кабината на превозните средства. Ако почивката е извън дома, настаняването трябва да бъде платено от компанията.

Компаниите ще трябва да организират разписанията си така, че техните шофьори да се прибират у дома на редовни интервали – поне веднъж на всеки четири седмици.

В извънредни случаи, новите правила позволяват на превозвачите да надвишават времето на шофиране при строги ограничения за стигане у дома за седмичната почивка, когато са много близо до основната база.

България  първа обяви намерението си да атакува част от клаузите в пакета пред Съда на ЕС с аргумента, че те нарушават принципа за свободното движение на хора и стоки в съюза.

Целта на пакета реално е да се прекъсне систематичния каботаж на стоки. В момента много фирми от Източна Европа работят на вътрешните пазари на страните от Западна Европа, извършвайки непрекъснат каботаж. Това за компаниите от Западна Европа е нелоялна конкуренция, а фирмите от Източна Европа е напълно законно възползване от общия пазар.

Комисарят по транспорта Адина-Йоана Вълян (Румъния) разпореди да се направи оценка за въздействието върху околната среда от връщането на камионите в страните, в които е регистрирана фирмата.