Съдът на ЕС поряза Кипър, че българи се опитват да превземат марката “халуми”

Халуми е най-известният традиционен продукт в Кипър, но заявлението за получаване на статут в ЕС със защитено наименование за произход бе спряно от 2015 г. [ SHUTTERSTOCK / MOVINGMOVEMENT ]

Европейският съд отхвърли иска на кипърска организация на производители, която оспори валидирането на запазената марка на български продукти, регистрирани с име подобно на халуми, с аргумента, че те могат да заблудят потребителите.

Българската компания „”MJ Dairies“ ЕООД подаде до Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз заявление за регистрация на своя продукт “BBQloumi“ за многобройните си продукти от млечни продукти и сирена, както и за своите кетъринг услуги.

Асоциацията на производителите от Кипър, която притежава колективната търговска марка на ЕС “халуми”, се противопостави на регистрацията и подаде жалба пред Съда на ЕС, твърдейки, че BBQloumi ще звучи като бялото злато на Кипър, сиренето халуми.

Според базираната в Люксембург най-висша съдебна инстанция на ЕС, Службата за интелектуална собственост е предоставила правилно регистрацията, тъй като “няма вероятност от объркване“ между колективната марка “халуми”, запазена от членовете на кипърската асоциация, и знакът “BBQloumi“, който служи за обозначаване на цялата гама продукти на българската компания.

За Съда е малко вероятно потребителите да съсредоточат вниманието си върху елемента “-луми” и дори да забележат подобна терминология, не биха установили връзка между двете марки.

Марката “BBQloumi“ обхваща също и месни продукти и кетъринг услуги на българската компания и има много ниска степен на сходство с кипърското сирене.

Говорител на Еврокомисията каза пред EURACTIV, че изпълнителната власт на ЕС е взела под внимание решението.

“Въпреки че Комисията няма роля в този случай, тъй като Службата за интелектуална собственост автономно администрира системата на ЕС за търговските марки, ние наблюдаваме изпълнението на неотдавнашната реформа на търговските марки в съответствие с плана за действие относно интелектуалната собственост, публикуван миналия ноември“, добави говорителят.

С този план за действие Комисията се стреми към по-добра защита и управление на интелектуалната собственост, за да поеме лидерство в ключови индустриални области и да подобри устойчивостта към здравни и икономически кризи, като същевременно се насочи към по-зелена, по-цифрова икономика.

Въпреки че е важен инструмент за интелектуална собственост, търговската марка на ЕС предлага по-ниско ниво на защита на халуми в сравнение със схемата за качество на защитеното наименование за произход.

Имената на продуктите, регистрирани като защитено наименование, имат най-силна връзка към мястото, на което са направени.

Например, в знаково решение през 2019 г. Съдът на Европейските общности заяви, че е незаконно използването на литературния герой “Дон Кихот де Ла Манча“ за популяризиране на вид сирене, тъй като се споменава географски район, където е регистриран продукт със защитено наименование – сиренето манчего.

През юли 2014 г. Кипър кандидатства за осигуряване на статут за защитено наименование за сиренето халуми, но оттогава процесът е спрял поради геополитически спорове.

Заявлението, изпратено до Комисията, включва и термина “хелим“, турско-кипърското име за халуми, като по този начин обхваща целия остров.

Турската общност в Кипър призовава за създаване на отделен механизъм за контрол на производството на халуми, което предизвиква силни реакции от страна на правителството.

Случаят се усложни още, когато наскоро британски съд разреши на британска компания, собственост на гръцко-кипърски търговец, да използва марката “халуми” във Великобритания и трети страни.

През август парламентът в Кипър гласува отхвърлянето на Споразумението за свободна търговия между Канада и ЕС с 37 на 18 гласа, тъй като договорът няма да защити адекватно сиренето халуми. Така заради сиренето изложи на риск одобрението на споразумението за свободна търговия с Канада.