Трънливите връзки на Литва с Китай са „звън за събуждане“ за Европа

Смущенията в търговията, които бяха предизвикани от напрежението, представляват риск за икономическия растеж на Литва.