Хърватия предлага до 26 000 евро на завърнали се емигранти, за да започнат бизнес

Хърватите, които изберат да се върнат от други страни от ЕС и да започнат свой собствен бизнес в Хърватия, ще получат субсидии до 200 000 куни (26 000 евро) като част от новата схема „Аз избирам Хърватия“. [Shuttertstock / Finn Stock]

Хърватите, които изберат да се върнат обратно от други страни от ЕС и да започнат свой собствен бизнес, ще получат субсидии до 200 000 куни (26 000 евро) като част от новата схема „Аз избирам Хърватия“, обяви премиерът Андрей Пленкович.

През последните седем години около 350 000 души, предимно млади и много от тях с деца, напуснаха Хърватия, тъй като пазарът на труда в други страни от ЕС се отвори за тях. Населението е намаляло до 3,8 милиона в сравнение с 4,5 милиона преди 30 години.

Схемата разширява правомощията на Хърватската служба по заетостта (HZZ), която насърчава самостоятелната заетост и предвижда безвъзмездна помощ от 6700 евро за хора, завръщащи се от други страни от ЕС, за да започнат свой собствен бизнес, както и безвъзмездни средства за започване на бизнес в селските райони области.

Говорейки пред репортери, Пленкович посочи, че демографското съживяване е ключова тема за Хърватия поради застаряващото ѝ население и негативните демографски тенденции през последните 70 години.

Подобна схема се предвижда и за миграцията в Хърватия, като се има предвид сегашната тенденция за преместване от селските към градските райони, където хората често живеят в по-малки домове, в резултат на което са склонни да имат по-малко деца.

„Това предлага шанс на тези, които наскоро са заминали за друга страна-членка на ЕС, да намерят мотив, ниша и да пожелаят да се върнат. Някои ще го направят, други не. Правителството е тук, за да предостави тази възможност“, добави Пленкович.