Чешкото председателство на ЕС ще работи с ограничен бюджет

Чешки експерти от институциите на Европейската комисия, Европейския парламент, Генералния секретариат на Съвета или Комитета на регионите могат да бъдат помолени временно да напуснат своите позиции, за да помогнат с чешкото председателство на ЕС. [Shutterstock/Michal Kalasek]

Чехия  ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2022 г. Още сега обаче чешкият премиер Андрей Бабиш даде ясно да се разбере, че председателството на ЕС няма да бъде приоритет и бюджетът ще бъде много ограничен.

Предвид ограничения бюджет, администрацията няма да може може да си позволи да наеме достатъчно персонал и трябва да разчита на помощ от стажанти и експерти от институциите на ЕС.

“Искаме да използваме възможността да си сътрудничим с чешки експерти, които в момента работят в институциите на ЕС“, заяви посланик Едита Хрда, ръководител на постоянното представителство на Чехия в Брюксел в интервю за EURACTIV Чехия.

Чешки експерти от институциите на Европейската комисия, Европейския парламент, Генералния секретариат на Съвета или Комитета на регионите могат да бъдат помолени временно да напуснат своите позиции, за да помогнат с чешкото председателство.

Хрда също така посочи, че някои от приоритетите на Прага ще бъдат насочени към единния пазар, възстановяването след COVID-19, цифровизацията и развитието на информационните технологии.

“Това председателството е уникална възможност за повишаване на авторитета на страната в ЕС, както и на осведомеността относно политиките на ЕС в самата държава“, добави тя.