77 % от европейците настояват парите от ЕС да са обвързани с върховенството на закона

Принципът на правовата държава е една от основните ценности на ЕС ©Helmutvogler /Adobe Stock

Почти осем от всеки десет респонденти (77 %) в целия ЕС подкрепят идеята, че Брюксел трябва да предоставя средства на държавите членки само при условие че националното правителство прилага принципите на правовата държава и демокрацията. Това показва ново анкетно проучване, поръчано от Европейския парламент и проведено в началото на октомври.

Мнозинството от гражданите подкрепят и по-голям бюджет на общността за преодоляване на пандемията. Общественото здраве е основен приоритет, следван от икономическото възстановяване и изменението на климата.

54 % от европейците смятат, че ЕС следва да разполага с повече финансови средства, за да може да преодолее последиците от пандемията от коронавируса. В 20 държави членки мнозинството от респондентите са съгласни с това твърдение, в 14 държави абсолютно мнозинство от респондентите подкрепят по-голям бюджет.

Повече от половината от респондентите (54 %) заявяват, че общественото здраве следва да бъде основен приоритет, следвано от икономическото възстановяване и новите възможности за предприятията (42 %), изменението на климата и опазването на околната среда (37 %) и заетостта и социалните въпроси (35 %). На равнище ЕС изменението на климата и околната среда са заменили заетостта сред първите три разходни приоритета в сравнение с последното проучване, проведено през юни 2020 г.

Естония, Латвия и Чехия поставят икономическото възстановяване на челно място, докато гражданите на Австрия, Дания и Германия слагат на първо място борбата с изменението на климата. В Хърватия, Словакия и Финландия интервюираните са определили заетостта и социалните въпроси като свой основен приоритет по отношение на разходите.

Решението на въпроса с пакета за възстановяване и дългогодишния бюджет във възможно най-кратък срок е от жизненоважно значение, както се вижда от тревожното лично финансово положение на европейските граждани от началото на пандемията. Голямо мнозинство от гражданите се опасяват от пряко въздействие от пандемията върху тяхното лично финансово положение или вече са пострадали. 39% от анкетираните заявяват, че кризата от COVID-19 вече е оказала въздействие върху техните лични доходи, докато други 27 % очакват такова въздействие в бъдеще. Само 27% очакват ситуацията с COVID -19 да не окаже въздействие върху техните лични доходи. В 20 държави повечето респонденти заявяват, че настоящата криза вече е оказала въздействие върху техните лични доходи.