79% от българските фирми са засегнати от кризата

["Алфа рисърч"]

79% от фирмите, най-вече микро и малките, търпят преки или косвени загуби заради пандемията. Това показва проучване на “Алфа Рисърч” за икономическите и социални последствия от кризата. 1/5 от стопанските субекти твърдят, че кризата не им се е отразила особено, като при 3,5% от тях се наблюдава дори увеличено търсене на техните продукти или услуги, а малко под 2% са се преориентирали към други дейности и също се справят.

Освен върху тези 21% от фирмите, които са запазили своята дейност и приходи, ефектът от кризата може да се определи като като относително слаб върху други 6,9%, чийто спад е по-малък от 20%.

56.4% обаче декларират свиване над 20 процента. 15% обявяват 100% спад на приходите, показва проучването. То е проведено между 13 и 22 април чрез телефонни интервюта с 500 фирми от почти всички сектори на производството и услугите.

Въпреки шока от кризата и спада в дейността и приходите повечето фирми са положили сериозни усилия за адаптация, организационна промяна, или временно преструктуриране, при които да запазят служителите си и да останат в готовност за скорошен рестарт.

В една пета от компаниите (21.7%) част или всички служители са преминали на работа от вкъщи (т.нар. хоум офис), което обхваща 8% от заетите. Служителите във фирмите, които са запазили дейността си, както и в тези, където реорганизацията към дистанционна работа е възможна, са в относително най-малък риск от загуба на работни места, показват и разчетите на мениджмънта в краткосрочен план.

Значителен дял от фирмите обаче вече са предприели действия, които се отразяват върху доходите и перспективите за работа на служителите им. 18.2% са пуснали хората в платен отпуск,  а 17% – в неплатен. 17.9% от фирмите работят със съкратено работно време.

До този момент ¾ от фирмите успяват да не съкращават работници, но макар и бавно делът на тези, които са принудени да го направят нараства  –  от 17% в края на март (по данни на НСИ) до 21% във втората десетдневка на април, по данни „Алфа Рисърч“. Малко повече от половината от тези фирми, 12%, са съкратили част от персонала, а 9.1% – целия. Големите фирми по-често съкращават част от персонала, докато микро и малките фирми, особено в сферите, където дейността беше забранена по силата на извънредното положение и пряко свързаните с тях бизнеси – преобладава съкращаването на целия персонал, макар и той да е само от няколко души.

Поляризирано е отношението към мярката, станала известна като 60:40. Подкрепата е  59%, срещу 41% критични мнения. Забележките са основно в посока към още по-висока степен на финансова ангажираност от страна на държавата. Фирмите с голям брой заети в областта на производството, които се надяват на бързо възстановяване на предишните обеми, щом бъде рестартирана европейската икономика, както и фирмите с по-малко преки разходи за дейността си, изразяват най-силно одобрение за мярката 60:40. Тя се оценява като недостатъчна от две групи стопански субекти – тези с прекратена дейност, които нямат свеж ресурс да допълнят оставащите 40%, както и фирми със сезонна или неравномерна заетост, осигуряващи работниците си върху по-ниски заплати.

Интересен факт от проучването е, че 87.7% от фирмите са оптимисти, че ще съумеят да излязат от кризата и да възстановят дейността си. Според 12.3% ги очаква негативен сценарий – ударът за тях е толкова силен, че фирмата им ще фалира. 69.5% се надяват да се възстановят до една година. Двойно по-висок от средното дял катастрофични очаквания имат фирмите от сектора на туризма, ресторантьорството, малки производствени предприятия, фирми в областта на услугите и на културата.

27% казват, че кризата е била за тях шанс да направят оптимизация на работния процес, която ще запазят и в бъдеще. При 22% се е увеличило ползването на електронни услуги. 17% ще продължат да се възползват от гъвкавото работно време. Всяка пета фирма планира пускането на нови продукти, а всяка седма – на нови услуги. 14 на сто предвиждат сътрудничество с други компании за постигане на по-голяма ефективност. Дистанционната работа в периода на социално дистанциране също може да се окаже стимул за ускоряване на този модел на правене на бизнес – всяка десета фирма твърди, че предвижда реорганизация за изнасяне на част от дейността към хоум офис.