В тази криза сме заедно, но не сме равни

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV.COM Ltd.

The Brief е ежедневният коментар на EURACTIV.com

В призив за единство лидерите по целия свят заявиха, че разпространението на COVID-19 засяга всички ни, независимо от възрастта, пола, расата или социалната прослойка. И са прави. Въпреки това някои групи са особено уязвими в тази криза и те следва да бъдат защитени.

Неравенствата в обществата често се изострят по време на криза. Епидемията от коронавирус е само поредният пример.

Трудещите се на първа линия и следователно далеч по-силно изложени на заразата, често са изправени пред лоши трудови условия, ниски заплати и труден достъп до социална защита. От шофьори на камиони и автобуси до социални работници и медицински сестри, чистачи, селскостопански работници и касиери в супермаркетите.

Според Международната организация на труда, 70% от най-рисковите работни места в здравния сектор са заемани от жени.

Макар и да спасяват човешки живот, ограничителните мерки, наложени от правителствата, са същевременно и бедствие за много хора. Семействата с ниски доходи са изправени пред по-голям риск от бедност и социална изолация, докато се борят за достъп до социална защита. Деца биват лишавани от образование – което само ще засили неравенствата – и често от безплатния си обяд, който биха получили в училище.

Карантинните мерки принудиха жени, деца и уязвими групи като ЛГБТ общността да бъдат затворени със своите насилници. Търсенето на помощ в изолация е много по-трудно, особено ако жертвите са икономически зависими от своя агресор.

За хората с увреждания, които често разчитат на социални услуги, вирусът също е огромна заплаха. Много от тях имат ограничен достъп до информация, тъй като тя не е адаптирана за тях и стават жертви на дискриминация.

Бездомните, ромската общност, мигрантите и търсещите убежище в капана на пренаселените лагери… Най-уязвимите групи са изложени на много по-голям риск по време на най-острата здравна криза, която Европа и светът са виждали от десетилетия.

Социално-икономическите последици от кризата също ще засегнат уязвимите групи много по-силно.

Еврокомисарите Хелена Дали, Николас Шмит и Стела Кириакидес призоваха държавите членки да обърнат особено внимание на някои от тези групи. Те предложиха да насочат Фонда за европейска помощ към най-нуждаещите се, за да им осигурят подкрепа на фона на епидемията.

Според проекта на преработената работна програма на Европейската комисия, видян от EURACTIV, повечето инициативи, свързани с правата на човека и малцинствата ще бъдат забавени, именно в резултат на пандемията.

Европа и светът бяха твърде бавни, за да се противопоставят на здравната криза, която отне живота на хиляди, но социално-икономическата криза също е бедствие.

ЕС трябва да гарантира, че икономическият и социален отговор сега, както и този, който ще дойде след кризата, са адекватни на последствията от извънредната ситуация. Това ще наложи да преразгледаме обичайните мантри. Но извънредните времена изискват извънредни действия.

И каквото и да набележат лидерите като план за възстановяване следващата седмица, той трябва да бъде достатъчно приобщаващ, така че да защитава онези, които дори при нормални обстоятелства са в неравностойно положение и които бяха на първа линия, когато се нуждаехме от тях.