Дете на нашето време

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV.COM Ltd.

The Brief е ежедневният коментар на EURACTIV.com

Конвенцията на ООН за правата на децата отбеляза своята 30-годишнина в сряда (20 ноември). От една страна, в Европа напредък през последните десетилетия има напредък, но от друга, някои въпроси все още остават нерешени.

Например, според последните данни на Европейската комисия, 24,9% от децата под 17 години в ЕС са изложени на риск от бедност или социално изключване, в сравнение с 23,0% от възрастните.

В половината от държавите-членки децата остават възрастовата група с най-висок риск от бедност или социално изключване. „С нарастването на неравенството в ЕС, не всички деца са еднакво защитени“, заяви пред EURACTIV Анита Бей Бундегард, директор на „ Save the Children Europe “.

Младежката безработица остава висока в ЕС и достига 11% в страни като Испания. Достъпът до образование или здравеопазване варира в различните европейски държави.

Eurochild и Caritas призовават ЕК да превърне справянето с бедността сред децата в приоритет в рамките на специфичните за отделните страни препоръки в Европейския семестър, както и да започне европейска стратегия за справяне с проблема.

„Гаранцията за деца“, предложена от бъдещия председател на Комисията, Урсула Фон дер Лaйен, също е крачка в правилната посока.

Уязвимостта на децата е още по-голяма в случай на мигранти. От 2015 г. в Европа са пристигнали повече от милион души – бягащи от глад, насилие, преследване, война. Немалък брой от тези хора са деца, включително и младежи, пътуващи сами.

Омразата, разпространявана от крайно десните политици в Европа, и рестриктивните миграционни политики, включително политиките за обединение на семейството, оказват тежко влияние върху живота на тези хора.

По време на последните европейски избори участието на младите хора нарасна със 17% до 42%. Онези, които не можеха да гласуват, излязоха на улицата, надигайки глас и призовавайки да се предприемат действия срещу промяната в климата.

По-младите поколения се радват и приемат Съюза и ползите от него почти като част от ежедневния им живот. Те са родени и израснали като европейски граждани. Живели са в по-разнообразни, отворени и свободни общества от всяко поколение преди тях. Но младите хора не го приемат за даденост, а искат да го направят по-добър.

Според доклад след изборите за Европейски парламент, 70% от европейците на възраст от 15 до 24 години удобряват членството на страната си. Това са над 10% над останалите възрастови групи.

Запитани за основната причина, която ги е накарала да гласуват, те изброиха борбата срещу изменението на климата, икономиката и растежа и насърчаването на правата на човека, но също и борбата с младежката безработица, осигуряването на социална защита на гражданите и подобряване на функционирането на ЕС.

Младите хора в Европа ценят блока, но някои от тях са жертва на провалите му.

„Децата не чакат бъдещето, сервирано в сребърна чиния! Вярваме, че децата с мненията си могат да променят съдбата на Европа “, заяви в сряда Сиода, млад лидер и член на детския съвет на Eurochild.

„Много от нашите премиери, включително и от моята страна [Ирландия], влязоха в тази зала и споделиха визията си за бъдещето на Европа. Но никой няма да е по-засегнат от това бъдеще от днешните деца, които ще прекарат остатъка от живота си в него “, добави тя.

Да не се лъжем. Европа ще бъде това, което ние направим от нея и колкото и сладникаво да звучи, бъдещето е в ръцете на децата, но все още е и недостъпно за тях. A политиците трябва да си свършат работата и да отговорят на очакванията им.